Stro­pe­ry neem af bui­te die Kru­ger­wild­tuin

Beeld - - Nuus - Seug­net van Zyl

749 re­nos­ters is tot dus­ver van­jaar in Suid-A­fri­ka ge­stroop – 544 van hul­le in die Kru­ger­wild­tuin.

Ed­na Mo­le­wa, mi­nis­ter van om­ge­wing­sa­ke, het Son­dag die jong­ste re­nos­ter­stroop­sy­fers in P­re­to­ria be­kend ge­maak saam met on­der an­de­re die mi­nis­ters Na­thi Nhle­ko (po­li­sie) en No­si­vi­we Maphi­sa-N­qa­ku­la (ver­de­di­ging en mi­li­tê­re ve­te­ra­ne).

Ver­le­de jaar dié tyd is 716 re­nos­ters land­wyd ge­stroop, waar­van 459 in die Kru­ger­wild­tuin.

Vol­gens Mo­le­wa het stro­pe­ry bui­te die Kru­ger­wild­tuin af­ge­neem. Dit dui vol­gens haar daar­op dat wets­toe­pas­sings- o­wer­he­de, wat deur die po­li­sie ge­lei word, ’n sleu­tel­rol speel in die sta­bi­li­se­ring van stro­pe­ry in die res van Suid-A­fri­ka.

“Soos ek al ver­skeie ke­re be­klem­toon het, as dit nie vir die maat­re­ëls was wat ons as deel van die Ge­ïn­te­greer­de Stra­te­gie­se Be­stuur van Re­nos­ters on­der­neem het nie, sou die si­tu­a­sie veel er­ger ge­wees het in die lig van die toe­na­me in stroop­ak­ti­wi­tei­te,” het sy ge­sê.

Stro­pe­ry in die Kru­ger­wild­tuin het met 27% toe­ge­neem.

Tot nou toe is 1 617 stroop­ak­ti­wi­tei­te net in die wild­tuin gei­den­ti­fi­seer.

12 ak­tie­we wild­be­wa­rings­groe­pe is op e­ni­ge tyd op e­ni­ge plek in die wild­tuin be­dry­wig.

“Dit is hoe­kom ons span­ne al van­jaar 95 keer fi­siek kon­tak ge­maak het met swaar ge­wa­pen­de stro­pers. Dit is na­ge­noeg drie keer per week.”

Om die be­drei­ging te il­lus­treer, het Mo­le­wa die me­dia her­in­ner dat daar in die he­le 2014 111 sul­ke kon­tak­te was.

Van­jaar is 138 men­se in die Kru­ger weens stro­pe­ry ge­ar­res­teer en in die oor­een­stem­men- de tyd­perk ver­le­de jaar 81. Net in Ju­lie van­jaar is 35 ge­ar­res­teer, die mees­te wat nog in een maand aan­ge­te­ken is.

“Ons is ver­al trots op die werk van ons wets­toe­pas­sings­a­gent­skap­pe. As deel van O­pe­ra­sie Sout­hern Com­fort is agt stro­pers bin­ne 24 uur in die sui­de van die Kru­ger ge­ar­res­teer. Daar is in die o­pe­ra­sie ook op twee groot­ka­li­ber-ge­we­re, am­mu­ni­sie en stro­pings­toe­rus­ting be­slag ge­lê.”

Fun­di­si­le M­ke­te­ni, uit­voe­ren­de hoof van SANpar­ke, het ge­sê dit is nie mak­lik om ’n g­rens te po­li­si­eer nie. “Die wild­tuin se groot­te (meer as 19 000 km²), ti­po­gra­fie en ge­tal die­re maak die taak nog moei­li­ker.”

Mo­le­wa het ge­sê die stryd teen stro­pe­ry is nie moont­lik son­der die be­trok­ken­heid van ge­meen­skap­pe nie.

Die de­par­te­ment van om­ge­wing­sa­ke be­oog om met ’n nu­we bi­o­di­ver­si­teit- e­ko­no­mie­se stra­te­gie dié band te ver­sterk.

Ge­meen­skap­pe moet as deel van die stra­te­gie ei­e­naar­skap van re­nos­ters neem. Vyf re­nos­ters is in Maart aan die Md­lu­lis­tam­o­wer­heid in M­pu­ma­lan­ga oor­han­dig.

“Ons werk ook saam met twee an­der ge­meen­skap­pe, die Ba­le­pye en Sel­wa­ne, in Lim­po­po wat be­guns­tig­des is van Suid-A­fri­ka se grond­her­ver­de­lings­pro­gram. Al­bei ge­meen­skap­pe het on­der­neem om die grond vir be­wa­ring aan te wend.”

Die de­par­te­ment het in Mei ’n me­mo­ran­dum van ver­stand­hou­ding met Kam­bod­ja on­der­te­ken om die be­drei­ging van ge­or­ga­ni­seer­de mis­daad­sin­di­ka­te wat be­trok­ke is by die on­wet­ti­ge han­del in wild­le­we, te neu­tra­li­seer.

Stro­pe­ry in die Kru­ger­wild­tuin het met 27% toe­ge­neem. Tot nou toe is 1 617 stroop­ak­ti­wi­tei­te net in die wild­tuin ge­ï­den­ti­fi­seer.

Fo­to: THAPELO MAPHAKELA

Na­thi Nhle­ko, mi­nis­ter van po­li­sie en Ed­na Mo­le­wa, mi­nis­ter van om­ge­wing­sa­ke, maak Son­dag die kwar­taal­lik­se re­nos­ter­stro­pings­ge­tal­le in P­re­to­ria be­kend.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.