Des­tyds se be­we­rings

Beeld - - Front Page -

Die be­lang­rik­ste be­we­rings teen Zu­ma in des­tyds se klag­staat:

Hy en sy fa­mi­lie het tus­sen Ok­to­ber 1995 en Ju­lie 2005 783 be­weer­de be­ta­lings van S­cha­bir S­haik, sy fi­nan­si­ë­le raad­ge­wer, of van S­haik se maat­skap­pye ont­vang wat R800 000 vir skool­, kol­le­ge­ en u­ni­ver­si­teits­geld en toe­la­es vir sy kin­ders en R400 000 vir die ont­wik­ke­ling van N­kand­la in­sluit;

Hy het sy in­vloed ge­bruik en met S­haik se toe­koms­ti­ge sa­ke­ven­no­te ver­ga­der om S­haik se be­lan­ge te waar­borg;

Hy het ver­suim om be­ta­lings van R2,8 mil­joen van S­haik tus­sen Sep­tem­ber 2000 en Ju­nie 2005 in die par­le­ment se re­gis­ter van le­de­be­lan­ge aan te te­ken;

Hy het ver­suim om die geld wat hy ont­vang het by die Suid­A­fri­kaan­se In­kom­ste­diens aan te meld;

Hy het ge­vra dat T­hom­son CSF hom R500 000 per jaar be­taal in ruil vir sy be­sker­ming in e­ni­ge on­der­soe­ke na die mul­ti­mil­jard­rand­wa­pen­tran­sak­sies; en

Hy het die “wa­re aard” van die R500 000 pro­beer weg­steek.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.