B­rits moet sa­la­ris­geld te­rug­kry

Beeld - - News - Su­san Cil­liers

Die Ma­di­beng-mu­ni­si­pa­li­teit in die B­rits-om­ge­wing moet nou R270 000 ver­haal wat hy se­dert Fe­bru­a­rie on­reg­ma­tig aan ’n voor­ma­li­ge mu­ni­si­pa­le be­stuur­der be­taal het.

Die Val­ke het vroeg in A­pril be­slag ge­lê op do­ku­men­te vir hul on­der­soek na be­weer­de kor­rup­sie en wan­ad­mi­nis­tra­sie in die mu­ni­si­pa­li­teit.

Ma­di­beng gaan al ja­re lank ge­buk on­der er­ge diens­le­we­rings­pro­ble­me, ter­wyl be­we­rings van wan­be­stuur maar net nie wil ver­dwyn nie.

Nou het Noord­wes se staan­de ko­mi­tee oor o­pen­ba­re re­ke­nin­ge (S­koor) boon­op be­vind Ma­di­beng het nie die reg ge­had om Mon­de Ju­ta, sy voor­ma­li­ge mu­ni­si­pa­le be­stuur­der, van Fe­bru­a­rie af ’n sa­la­ris te be­taal nie.

Ju­ta is in op­drag van die Noord­wes-re­ge­ring in Au­gus- tus ver­le­de jaar na die Dit­so­bot­la-mu­ni­si­pa­li­teit in die Lich­ten­burg-om­ge­wing ge­se­kon­deer.

Col­len Mai­ne, des­tyds LUR vir plaas­li­ke re­ge­ring, het dié op­drag des­tyds hef­tig ont­ken by mon­de van sy woord­voer­der. Beeld het do­ku­men­te be­kom waar­in staan Mai­ne het wel die se­kon­de­ring ver­soek.

Ook Namhla Lu­ha­be, woord­voer­der van die Noord­we­swet­ge­wer, het be­ves­tig Mai­ne se de­par­te­ment het des­tyds ’n se­kon­de­rings­tyd­perk van ses maan­de ge­vra wat ein­de Ja­nu­a­rie ver­stryk het.

Die ANC-be­heer­de Ma­di­beng-raad het dié ver­soek in Ju­lie ver­le­de jaar goed­ge­keur.

Vol­gens Ed­die Bar­low, DA­kou­kus­lei­er in Ma­di­beng, moes die mu­ni­si­pa­li­teit in dié tyd Ju­ta se sa­la­ris (in Dit­so­bot­la) be­taal, as­ook dié van ’n waar­ne­men­de mu­ni­si­pa­le be­stuur­der in Ma­di­beng.

“Dit is on­aan­vaar­baar. Die po­li­ti­ci wat toe­ge­laat het dat Ju­ta on­danks sy skuif na Dit­so­bot­la steeds sy vol­le sa­la­ris kry, moet daar­voor ver­ant­woor­de­lik ge­hou word.”

Bar­low ver­moed die Val­ke se on­der­soek hou ver­band met ’n ver­doe­men­de ver­slag wat die kan­toor van Ri­chard Ba­loyi, voor­ma­li­ge mi­nis­ter van sa­me­wer­ken­de re­ge­ring, al in 2013 oor die mu­ni­si­pa­li­teit uit­ge­reik het. Die ver­slag is op­ge­stel deur ’n taak­span wat Ba­loyi aan­ge­stel het om be­we­rings van on­der meer wan­ad­mi­nis­tra­sie en kor­rup­sie in Ma­di­beng te on­der­soek.

Die na­me van ver­skeie hoog­ge­plaas­tes in Ma­di­beng, on­der an­de­re Ju­ta, is ge­noem in ver­band met wan­prak­ty­ke. Ju­ta was ’n tyd ge­skors as mu­ni­si­pa­le be­stuur­der van Ma­di­beng han­gen­de ’n on­der­soek na be­drog en kor­rup­sie, maar is van al­le blaam ont­hef.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.