Baie ruim­te vir loop­baan in land­bou

Beeld - - Landbou-Sake - Vi­da Booy­sen

Bloem­fon­tein. – Die op­vat­ting be­staan dat ’n land­bou­graad net no­dig is vir die­ge­ne wat wil gaan boer – of dat land­bou ’n suk­ke­len­de be­dryf is waar­in jong men­se nie ’n be­staan kan voer nie.

Maar daar is dees­dae ’n wye ver­skei­den­heid op­win­den­de loop­baan­ge­leent­he­de in SuidA­fri­ka se hoogs suk­ses­vol­le land­bou- en voed­sel­be­dryf be­skik­baar. Daar is trou­ens ’n te­kort aan kun­di­ges in se­ke­re skaars stu­die­rig­tings.

Daar­om is die jaar­lik­se uit­stal­ling oor loop­baan­ge­leent­he­de in die land­bou­voed­sel­be­dryf wat die Pro­du­ce Mar­ke­ting As­so­ci­a­ti­on (PMA) aan­bied, ’n be­lang­ri­ke toon­ven­ster vir voor­ne­men­de en hui­di­ge land­bou­stu­den­te.

Die PMA is ’n be­dryfs­or­ga­ni­sa­sie wat net­werk­ge­leent­he­de vir die vars­pro­duk­te­be­dryf moont­lik maak. Hy bied reeds die af­ge­lo­pe vyf jaar die A­gri­voed­sel-loop­baan­uit­stal­lings aan, in sa­me­wer­king met die U­ni­ver­si­tei­te van P­re­to­ria, S­tel­len­bosch en K­waZu­lu-Na­tal.

Die uit­stal­ling by die U­ni­ver­si­teit van P­re­to­ria is om die draai – dit word op 19 Mei en 20 Mei ge­hou.

S­ta­tis­tie­ke toon dat die jon­ger ge­slag hui­we­rig is om in land­bou- en land­bou­voed­sel­rig­tings te stu­deer, sê Ma­ri­an­ne van der Laar­se, or­ga­ni­seer­der van die uit­stal­ling vir die PMA

“U­ni­ver­si­tei­te, land­bou­on­der­ne­mings, in­set- en diens­ver­skaf­fers, kom­mer­si­ë­le boer­de­rye en be­dryfs­or­ga­ni­sa­sies is be­kom­merd oor da­len­de stu­den­te­ge­tal­le in stu­die­rig­tings soos tuin­bou­kun­de, a­gro­no­mie, grond­kun­de, plant­te­ling, plant­pa­to­lo­gie en en­to­mo­lo­gie.”

Die loop­baan­uit­stal­lings fo­kus op eer­ste­jaar­stu­den­te in ’n BS­cgraad in bi­o­lo­gie­se we­ten­skap­pe, waar­van baie nog nie be­sluit het wat­ter rig­ting om in hul t­wee­de jaar te volg nie, as­ook op voor- en na­graad­se land­bou­stu­den­te. Leer­lin­ge van gr. 10 tot 12, met wis­kun­de en we­ten­skap as vak­ke, word ge­nooi om die loop­baan­uit­stal­ling by te woon.

Deel­ne­men­de maat­skap­pye en or­ga­ni­sa­sies stel hul pro­duk­te, diens­te, loop­baan­ge­leent­he­de en beurs­ske­mas ten toon.

Die A­gri­voed­sel-loop­baan­uit­stal­ling vind in die Rau­ten­bach­saal van die U­ni­ver­si­teit van P­re­to­ria plaas. Op 19 Mei word dit van 08:00 tot 15:30 ge­hou en op 20 Mei van 08:00 tot 12:00. Meer be­son­der­he­de kan ver­kry word by 012 332 0696 of stuur e-pos aan ma­ri­an­ne@a­gri­job.co.za.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.