Ag­co wil klein­boe­re help me­ga­ni­seer

Beeld - - Landbou-Sake - Vi­da Booy­sen

Min­der as 2% van A­fri­ka se be­vol­king het for­me­le op­lei­ding in land­bou on­der­gaan en 77% van die vas­te­land se boe­re plant nog ge­was­se soos mie­lies met die hand.

Maar hier­die sy­fer kan bin­ne­kort an­ders lyk as die land­bou­reus Ag­co, met han­dels­na­me soos Mas­sey Fer­gu­son in sy stal, se stra­te­gie kan slaag om A­fri­ka se klein­boe­re te help me­ga­ni­seer.

’n Op­bloei in land­bou in A­fri­ka sal die vas­te­land se e­ko­no­mie aan­vuur en die le­wen­stan­daard o­ral lig, sê Rob S­mith, Ag­co se se­ni­or vi­se­pre­si­dent en hoof­be­stuur­der vir Eu­ro­pa, A­fri­ka en die Mid­de-Oos­te. Hy was een van die hoof­spre­kers op Ag­co se twee dae lan­ge Vi­si­on of the Fu­tu­re-uit­stal­ling wat van­jaar vir die eer­ste keer in A­fri­ka en nie in Eu­ro­pa ge­hou is nie.

Dié uit­stal­ling van die jong­ste trek­kers, stro­pers en an­der plaas­ma­sji­ne­rie van Mas­sey Fer­gu­son is by Ag­co se Fu­tu­re Farm net bui­te Lu­sa­ka in Zam­bië ge­hou en het be­soe­kers van oor A­fri­ka heen ge­lok. ’n S­plin­ter­nu­we op­lei­ding­sen­trum op die plaas is toe ook deur Maxus Ng­on­ga, Zam­bië se ad­junk­mi­nis­ter van land­bou, ge­o­pen.

Die sen­trum sal nie net op­lei­ding aan Mas­sey Fer­gu­son se eie teg­ni­ci en vak­leer­lin­ge oor A­fri­ka heen ver­skaf nie, maar sal ook me­ga­ni­sa­sie­op­lei­ding aan klein­boe­re in Zam­bië en el­ders in Sui­der-A­fri­ka ver­skaf. Oes­te soos mie­lies, so­ja­bo­ne en son­ne­blom­me word op die plaas van 148 ha se so­wat 70 ha be­werk­ba­re grond ge­plant. Daar word met ver­skil­len­de be­wer­kings­me­to­des en die ge­bruik van Mas­sey Fer­gus­on­land­bou­ma­sji­ne­rie ge­ëks­pe­ri­men­teer om ’n vol­hou­ba­re en be­kos­tig­ba­re voed­sel­pro­duk­sie­mo­del vir ver­al A­fri­ka se klei­ner boe­re te vind.

“Ons wil wys wat met die reg­te trek­kers, im­ple­men­te en oes­ma­sji­ne­rie ver­mag kan word en ont­werp pro­duk­te vir die toe­stan­de in A­fri­ka en be­kos­tig­baar vir al A­fri­ka se boe­re is.”

Fo­to: VI­DA BOOY­SEN

Ri­chard C­hap­pel van Ag­co se Fu­tu­re Farm na­by Lu­sa­ka wys hoe groot die mie­lies op die plaas word.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.