Craig W­rig­ht glo Bit­coin se skep­per

Beeld - - Sake Nuus - – Reuters, Bloom­berg

Die mis­te­ri­eu­se stig­ter van Bit­coin se i­den­ti­teit is ná ja­re se be­spie­ge­lin­ge be­kend ge­maak.

Die Aus­tra­lie­se teg­no­lo­gi­een­tre­pre­neur Craig W­rig­ht het Maan­dag aan die BBC ge­sê hy is die skep­per van die om­stre­de vir­tu­e­le geld­een­heid en só be­spie­ge­ling be­ëin­dig oor die stig­ter wat tot nou toe be­kend was as Sa­tos­hi Na­ka­mo­to.

Vol­gens die BBC het W­rig­ht teg­nie­se be­wy­se ge­gee om sy be­we­ring te staaf.

W­rig­ht ge­bruik Bit­coins wat be­hoort aan die geld­een­heid se skep­per en pro­mi­nen­te le­de van die Bit­coin-ge­meen­skap het ook W­rig­ht se be­we­ring be­ves­tig.

“Ek was die groot­ste deel daar­van, maar an­der men­se het my ge­help,” het W­rig­ht aan die BBC ge­sê.

Hy het dit ook aan die The E­co­no­mist ge­noem.

“Ons ge­volg­trek­king is dat mnr. W­rig­ht wel mnr. Na­ka­mo­to kan wees, maar dat be­lang­ri­ke vrae on­be­ant­woord bly,” lui­dens die tyd­skrif.

“In werk­lik­heid sal dit dalk nooit moont­lik wees om bo re­de­li­ke twy­fel te be­ves­tig wie Bit­coin reg­tig ge­skep het nie.”

In De­sem­ber het die po­li­sie ’n klop­jag uit­ge­voer op W­rig­ht se huis en kan­toor in Syd­ney na­dat die tyd­skrif Wi­re ge­sê het hy is die waar­skyn­li­ke skep­per van die vir­tu­e­le geld­een­heid en hou­er van hon­derd­mil­joe­ne dol­lars se Bit­coins.

W­rig­ht het nie toe kom­men­taar le­wer nie.

W­rig­ht het Maan­dag aan die BBC ge­sê hy o­pen­baar dit nou om ja­re se be­spie­ge­ling te be­ëin­dig.

“Ek het dit nie ge­doen om­dat dit is wat ek wil hê nie,” het W­rig­ht ge­sê.

“Ek wil reg­tig nie die o­pen­ba­re ge­sig van e­nig­iets wees nie.”

Die krip­to­geld­een­heid is in 2009 a­no­niem be­kend ge­stel en het toe­ne­mend die be­lan­ge van ban­ke, spe­ku­lan­te, mis­da­di­gers en re­gu­leer­ders ge­trek.

An­ders as tra­di­si­o­ne­le geld­een­he­de word Bit­coins nie ver­sprei deur ’n sen­tra­le bank of ge­rug­steun deur fi­sie­ke ba­tes soos goud nie, maar dit word “ge­myn” deur ge­brui­kers wat re­ke­naars ge­bruik om toe­ne­men­de kom­plek­se al­go­rit­mes te be­re­ken.

Ken­ners van Bit­coin sê die ont­mas­ke­ring van Sa­tos­hi Na­ka­mo­to kan be­dui­dend wees vir die be­dryf. Nie net kan die skep­per waar­skyn­lik die toe­koms van die Bit­coin-pro­to­kol be­ïn­vloed nie, maar Na­ka­mo­to be­sit dalk ook ge­noeg Bit­coins om die prys daar­van te be­ïn­vloed.

As ’n vroeë my­ner van die geld­een­heid sit Na­ka­mo­to met so­wat 1 mil­joen Bit­coins, wat so­wat $400 mil­joen werd is, sê Ser­gio De­mi­an, ’n Bit­coin-ken­ner.

Fo­to: BLOOM­BERG

Werk­li­ke weer­ga­wes van Bit­coins wat in U­tah in die VSA ge­munt is.

Craig W­rig­ht

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.