Du P­les­sis bring Big Band­klan­ke na P­re­to­ria

Beeld - - Kuns - Paul Boek­kooi

Tem­po, let­ter­lik of fi­guur­lik, is ’n ui­ters be­lang­ri­ke be­grip in mu­si­ci se le­wens.

En C­harl du P­les­sis, ons S­tein­way-pi­a­nis, is op die snel­baan in die Suid-A­fri­kaan­se mu­siek­be­dryf.

Ná sy on­lang­se op­tre­des by die Woord­fees, die Wak­ker­stroom Mu­siek­fees en die KKNK, laat hy sy ge­ho­re se mon­de oop­hang met sy e­ner­gie­ke en kre­a­tie­we kuns­te­naar­skap – iets wat nie van­self kom nie, maar vin­ding­ryk­heid verg.

’n Nu­we, by­ge­voeg­de di­men­sie in sy le­we is dít wat be­kend staan as die Big Band Boog­ie Woog­ie in kom­bi­na­sie met sy be­ken­de trio, maar met die by­voe­ging van Ju­an Oost­hui­zen (ki­taar), Mat­thew Lom­bard en Yu­suf Jus­tin Hol­croft (sax­o­foon), S­peedy Ko­bak (trom­boon) en Don­ny Bou­wer (trom­pet).

Eer­s­ko­men­de na­week is dit dié Big Band se de­buut in die noor­de na­dat dit by van­jaar se KKNK vir ’n Kan­na be­noem is as beste mu­siek­pro­duk­sie: Sa­ter­dag om 20:00 en Son­dag om 15:00 in P­re­to­ria se At­ter­bu­ry-te­a­ter, Lynn­wood B­rid­ge, Lynn­wood Ma­nor.

Hy ver­dui­de­lik die ver­skil­le tus­sen die tra­di­si­o­ne­le G­len Mil­ler-klank en wat Du P­les­sis in sy ver­wer­kings be­reik: “Ek ge­bruik an­der jazz­har­mo­ni­se­rings­teg­nie­ke wat ’n meer deur­sig­ti­ge teks­tuur het. Die ge­volg is dat die ba­lans tus­sen die rit­me­sek­sie en die ko­per­bla­sers nou e­we­re­dig ver­sprei is.

“Die mo­der­ne uit­voe­rings van big band word deur­gaans ver­sterk en al­les word deur die klank­stel­sel na die luis­te­raar ge­stuur – nog ’n hulp­mid­del wat die big band- ef­fek ves­tig,” sê Du P­les­sis.

In dié pro­gram word nie net mu­siek van Du­ke El­ling­ton, Count Ba­sie en Mil­ler in­ge­sluit nie, maar ook ei­e­tyd­se jazz­kom­po­si­sies en en­ke­les van Du P­les­sis self.

Vir hom is een van die groot­ste uit­da­gings die boog­ie-woog­ie-styl: “Dit word by­na nooit in Suid-A­fri­ka ge­hoor nie om­dat die teg­nie­se vaar­dig­heid in die lin­ker­hand baie uit­da­gend is.”

Op ’n in­ter­na­si­o­na­le vlak kry die C­harl du P­les­sis Trio, met Wer­ner S­pies (kon­tra­bas) en Hugo Ra­dyn (trom­me), steeds meer aan­dag. Die pres­ti­ge­ry­ke S­wit­ser­se pla­te­maat­skap­py, Cla­ves, het ’n kon­trak met hul­le ge­sluit en hul eer­ste uit­rei­king met jazz­ver­wer­kings van Bach, Vi­val­di, S­car­lat­ti en Han­del ver­skyn in Ok­to­ber.

“Hier­die kon­trak is ’n baie groot ge­leent­heid om dié be­son­de­re nis­mark in Eu­ro­pa te kan be­tree.

“Op ’n per­soon­li­ke noot is die voor­deel van ou­er word dat ek mu­si­kaal al hoe meer my ‘eie ding’ kan doen en nie slegs ge­mo­ti­veer word deur die ver­wag­tin­ge van die pu­ris­te in die jazz- of klas­sie­ke wê­reld nie”.

Dit be­te­ken dat al­gaan­de ’n meer in­di­vi­du­e­le soort pro­duk vorm aan­neem en dit maak hom baie op­ge­won­de.

Die C­harl du P­les­sis Trio neem van­jaar ook ’n le­wen­di­ge DVD op met hul agt­ste op­tre­de op die Mu­sik­dorf Er­nen se jaar­lik­se mu­siek­fees.

Die fees be­staan ruim 30 jaar en lok top­mu­si­ci van­oor die wê­reld heen.

Dié DVD wat ook ’n ag­ter­die-skerms-do­ku­men­têr bied van die trio se S­wit­ser­se kon­sert, sal aan die ein­de van 2016 op plaas­li­ke TV uit­ge­saai word.

Kaar­tjies vir die kon­ser­te in die At­ter­bu­ry­te­a­ter kos va R130 tot R210. Be­spreek by Com­pu­tic­ket.

C­harl du P­les­sis

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.