Sterk hand in te­sou­rie hou mark­te rus­tig

Beeld - - Kommentaar -

Dit is goeie nuus vir Suid-A­fri­ka dat Lun­gi­sa Fu­zi­le se kon­trak as di­rek­teur-ge­ne­raal van die na­si­o­na­le te­sou­rie vir nog twee jaar ver­leng is. Dit ge­tuig in we­se daar­van dat Pra­vin Gord­han, mi­nis­ter van fi­nan­sies, sy greep op die re­ge­ring se geld­sa­ke te­rug­kry.

Fu­zi­le is mis­kien nie so in die kol­lig of so cha­ris­ma­ties soos vo­ri­ge be­kle­ërs van dié pos soos Ma­ria Ra­mos of Le­setja K­ga­ny­a­go nie, maar waar­ne­mers wat twee keer per jaar in die par­le­ment is vir die be­gro­tings­re­de en die me­di­um­ter­myn­be­gro­tings­raam­werk, sal van sy sta­bie­le hand kan ge­tuig. In vra­e­tyd op die mi­nis­ter van fi­nan­sies se me­di­a­kon­fe­ren­sies by dié ge­leent­he­de word van die moei­li­ke vrae met vry­moe­dig­heid na Fu­zi­le aan­ge­gee om te be­ant­woord. Hy ver­teen­woor­dig die vlak van kun­di­ge lei­er­skap en vaar­di­ge per­so­neel wat al se­dert T­re­vor Ma­nu­el en la­ter in Gord­han se eer­ste beurt as fi­nans­mi­nis­ter by die na­si­o­na­le te­sou­rie in­ge­bur­ger is.

Geen won­der dus dat die rand Vry­dag re­la­tief fluks teen bui­te­land­se geld­een­he­de ver­sterk het toe die nuus be­kend ge­maak is nie. Hoe­wel dit nie nood­wen­dig ge­wig­tig ge­noeg is om Suid-A­fri­ka van ’n af­gra­de­ring na rom­mel­sta­tus deur die kre­diet­gra­de­rings­a­gent­skap­pe te weer­hou nie, is die nuus ’n rook­sein van sta­bie­le be­leid en kon­ti­nu­ï­teit, wat al­tyd kalm­te na die mark­te bring.

Nog be­ter nuus sou wees as die kon­trak eer­der met vier of vyf jaar ver­leng sou word.

Heel­wat is te le­se in Gord­han se aan­kon­di­ging Vry­dag­og­gend oor die saak. Fu­zi­le se “on­be­vraag­te­ken­de in­te­gri­teit en sy ver­bin­te­nis tot die kern­waar­des van die Grond­wet” word be­sing. Dit is ’n stil­te wat skree oor die soort lei­er­skap wat van heel bo in die re­ge­ring kom en waar­teen Gord­han en sy kol­le­gas te staan kom in hul po­ging om ’n ma­te van pro­fes­si­o­na­li­teit en ver­stan­di­ge be­stuur in die re­ge­ring te be­hou.

Ho­pe­lik bring die ver­len­ging van Fu­zi­le se kon­trak ook die on­ver­kwik­li­ke span­ning tus­sen Gord­han en Tom Moy­a­ne van die Suid-A­fri­kaan­se In­kom­ste­diens tot ’n punt. Die te­sou­rie en Jan Taks is twee in­stel­lings wat glad moet kan saam­werk as Suid-A­fri­ka wil slaag. ’n Pro­fes­si­o­ne­le in­kom­ste­diens het nie ka­der­ont­plooi­ing en po­li­tie­ke spe­le­tjies no­dig nie. Moy­a­ne moet dus lie­wer gaan.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.