Ge­bruik jou stem­reg

Beeld - - Kommentaar - Sê jou sê: Skryf aan b­rie­we@beeld.com

Da­wie Ja­cobs van S­ter­re­wag, P­re­to­ria, skryf:

Suid-A­fri­ka­ners be­leef tans on­stui­mi­ge tye, maar dit mag net wees wat ons nou no­dig het.

Soos die mees­te be­vry­dings­be­we­gings het die ANC voe­ling ver­loor met die ge­wo­ne men­se en die i­de­a­le van die stig­ters­le­de van die eens trot­se or­ga­ni­sa­sie. Hul­le het in ’n gees van self­vol­daan­heid ver­val wat deur mag mee­ge­bring word.

Kor­rup­sie, mags­mis­bruik en swak diens­le­we­ring het die­self­de gees laat ont­waak wat ons de­mo­kra­sie tot stand ge­bring het.

Die be­vol­king, ’n e­ner­gie­ke op­po­si­sie en de­mo­kra­tie­se mag­te bin­ne die ANC self, is be­sig om in ’n mag te ont­wik­kel wat Suid-A­fri­ka weer op die wen­pad kan plaas.

Ons Grond­wet het die fon­da­ment ge­word waar­op die de­mo­kra­tie­se mag­te die land be­gin her­win wat in 1994 die wê­reld se ver­beel­ding aan­ge­gryp het.

Aan die ne­ga­tie­we kant is re­vo­lu­si­o­nê­re mag­te, hoe­wel nog ’n min­der­heid, be­sig om die hui­di­ge tur­bu­len­sie te mis­bruik om saad van a­nar­gie te saai.

Hul­le kan en sal ge­stop word as die ANC te­rug­keer na die mo­ra­li­teit van Ma­di­ba en as pa­tri­ot­te en de­mo­kra­te be­gin saam­werk oor taal- en kul­tuur­gren­se heen in lands­be­lang.

Aan die po­si­tie­we kant is daar ver­wik­ke­lin­ge wat hoop gee vir die pad vorentoe:

Mi­nis­ter Pra­vin Gord­han het groot­liks daar­in ge­slaag om ver­troue in ons e­ko­no­mie te her­stel;

’n Groei­en­de be­wus­syn, ook on­der wit Suid-A­fri­ka­ners, van die ne­ga­tie­we uit­wer­king van e­ko­no­mie­se on­ge­lyk­heid en die be­lang­rik­heid daar­van om dit te pak; en

Die be­lang­rik­heid van na­sie­bou en di­a­loog tus­sen al­le sek­to­re van die sa­me­le­wing het weer pos­ge­vat en ’n aan­tal be­lo­wen­de i­ni­si­a­tie­we is be­sig om van die grond af te kom.

In die hui­di­ge po­li­tie­ke en so­si­o­e­ko­no­mie­se kli­maat rus daar ’n groot ver­ant­woor­de­lik­heid op die ANC, op­po­si­sie­par­tye en selfs die breë ge­meen­skap om roe­ke­lo­se par­ty­po­li­tie­ke re­to­riek en aan­hit­sing op ’n ras­se­grond­slag vir po­li­tie­ke ge­win op kort ter­myn te ver­my.

Ve­le het ’n hoë prys be­taal vir de­mo­kra­sie en die reg om te stem.

Laat ons die mag van ons stem­me ge­bruik om die ver­an­de­ring wat ons wil hê, te­weeg te bring.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.