E­vo­lu­sie moe­nie af­ge­dwing word nie

Beeld - - Kommentaar -

Han­nes Coet­zee van Cen­tu­ri­on skryf:

Ek ver­wys na Jan Ven­ter se skry­we “Wie sal ooit weet hoe die heel­al ont­staan het?” ( Beeld, 29 A­pril), waar hy ver­wys na ’n “By­ko­men­de Krag”, ’n “On­be­ken­de Skep­per” en “Krag” wat moont­lik ag­ter al­les sit.

Ek stem nie saam dat die “in­tel­li­gen­te skep­sels” die mak­li­ke en kort pad na ’n Skep­per kies nie.

Dit het my ja­re ge­neem om tus­sen al die in­lig­ting die hand van so ’n In­tel­li­gen­te Krag te sien. Die he­le we­ten­skap dui op ’n In­tel­li­gen­te Skep­per wat al­les haar­fyn be­plan en uit­ge­voer het.

Hoe die­per ek in ver­al die bi­o­lo­gie delf, hoe meer be­sef ek dat Ie­mand met ’n on­be­perk­te in­tel­li­gen­sie ag­ter al­les sit.

Een van tal­le voor­beel­de wat reeds deur we­ten­skap­li­kes (nie nood­wen­dig Chris­te­ne nie) be­skryf is, is die ver­stom­men­de wer­king van die fla­gel­lum van se­ke­re mi­kro­bes. Hier­die bi­o­mo­tor draai teen 60 000 om­wen­te­lings per mi­nuut, kan bin­ne een om­wen­te­ling stop, van rig­ting ver­an­der en weer die oor­spronk­li­ke spoed be­reik.

Dan is daar die da­ta­bank wat ons as DNS ken wat die e­kwi­va­lent van 1 000 boe­ke van 1 000 blad­sye elk met 3 000 li­ters per blad be­vat. Kyk ge­rus ook na die pro­ses van bloed­stol­ling en die pre­si­sie slaan jou tus­sen die oë.

Chris­te­ne kan nie die S­kep­ping be­wys nie, maar ons het ten min­ste die By­bel waar­van reeds meer as 3 000 ge- beu­re deur we­ten­skap­li­kes be­ves­tig is. Dit sluit die won­der van wa­ter uit ’n rots in. Hoe­veel meer be­wy­se is nog no­dig?

Wat my as Chris­ten-we­ten­skap­li­ke pla, is dat die mo­le­kuul-tot-muis-tot­man (e­vo­lu­sie) voor­ge­hou word as ’n we­ten­skap­lik be­we­se feit en ook in we­ten­skap­klas­ka­mers aan­ge­bied word syn­de die waar­heid te wees. E­vo­lu­sie is ’n ge­loof – en as ek uit ons ka­te­gis­mus kan aan­haal – “van dit wat ons nie sien nie” en hoort in die te­o­lo­gie­klas­ka­mer saam met al die ge­lo­we van die wê­reld.

Glo wat jy wil, maar moe­nie an­der pro­beer dwing om e­vo­lu­sie as ’n we­ten­skap te sien nie. Dis ’n ge­loof met meer fak­sies as die Chris­ten­dom.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.