Só­veel kin­ders per jaar ver­moor

Ma in 66% van die ge­val­le ver­dink

Beeld - - Nuus - El­sa­bé B­rits

So­wat 450 ba­bas en kin­ders jon­ger as vyf jaar oud word jaar­liks in Suid-A­fri­ka ver­moor.

In so­wat twee der­des van die ge­val­le is die ma van die moord ver­dink en in ’n vyf­de ’n an­der fa­mi­lie­lid.

In min­der as ’n vyf­de van die ge­val­le is die moor­de­naar uit­ein­de­lik ge­von­nis.

Die na­vor­sing – die Suid-A­fri­kaan­se Na­si­o­na­le Kin­der­moord­stu­die – is ge­doen deur die SuidA­fri­kaan­se Me­die­se Na­vor­sings­raad (MNR) en die U­ni­ver­si­teit van Kaap­stad on­der lei­ding van die gen­der­ken­ner prof. Na­ee­mah Abrahams en is die eer­ste in sy soort in die land.

Dit is pas in die vak­tyd­skrif PLOS Me­di­ci­ne ge­pu­bli­seer.

Die na­vor­sers het da­ta van 38 van die land se fo­ren­sie­se pa­to­lo­gie­se la­bo­ra­to­ri­ums ver­sa­mel.

53% van die kin­ders wat ver­moor word, sterf in die eer­ste maand ná hul ge­boor­te en 74% van al­le moor­de op kin­ders word ge­pleeg wan­neer hul­le jon­ger as vyf is.

Dit is nie al­ge­meen dat die moor­de­naar daar­na haar/hom­self om die le­we bring nie. As dit wel ge­beur, is dit meest­al die pa wat dit doen.

Die ba­bas word in o­pen­ba­re plek­ke, as­blik­ke en op as­ho­pe ge­los en is in baie ge­val­le die ge­volg van on­ge­wens­te swan­ger- skap. Wan­neer die kleu­ters ou­er is, word hul­le meest­al ver­smoor of dood­ge­slaan.

Die om­stan­dig­he­de van moor­de op kin­ders ou­er as vyf verskil ge­woon­lik en is daar­om nie in die stu­die ver­vat nie.

Al het vroue krag­tens wet die reg op ’n a­bor­sie, is daar tal­le voor­val­le waar hul­le dit ge­wei­er word of nie vry­e­lik toe­gang daar­toe of tot aan­ne­mings­op­sies het nie, skryf die na­vor­sers.

Vroue se ge­neigd­heid om tot sul­ke ui­ter­stes soos moord oor te gaan, hou reg­streeks ver­band met ar­moe­de, ’n ge­brek aan on­der­wys, ou­der­dom, werk­loos­heid, i­so­la­sie, dwelm­mis­bruik en ge­weld­da­di­ge in­tie­me le­wens­maats, lui die na­vor­sing.

Die weg­gooi van ba­bas dui op ge­bre­ke in die re­pro­duk­tie­we en an­der ge­sond­heids­diens­te en in­gry­ping is ui­ters be­lang­rik, sê die na­vor­sers.

Die e­nig­ste an­der land waar meer jong kin­ders ver­moor word, is Tan­za­nië.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.