101 pro­jek­te vir be­hui­sing kom – Sisulu

Deel van staat se plan vir me­ga­ste­de

Beeld - - Nuus - P­hil­da Es­sop

Kaap­stad. – 101 be­hui­sings­pro­jek­te met ’n ge­sa­ment­li­ke waar­de van R300 mil­jard word land­wyd be­plan as deel van die staat se plan om me­ga­ste­de te skep.

Dit sal so­wat 15 jaar duur om die pro­jek­te af te han­del, het Lin­di­we Sisulu, mi­nis­ter van huis­ves­ting, gis­ter op ’n me­di­a­kon­fe­ren­sie voor haar be­gro­tings­re­de in die par­le­ment ge­sê.

Daar kan met 94 van die pro­jek­te be­gin word so­dra die pa­pier­werk af­ge­han­del is.

Meer as 20 000 werk­ge­leent­he­de sal vol­gens haar uit die pro­jek­te ge­skep word.

Die ont­wik­ke­laars sal vol­gen- de week aan­ge­kon­dig word.

“Ons noem dit ka­ta­li­tie­se pro­jek­te om­dat dit e­nor­me belegging deur die pri­va­te sek­tor sal aan­wak­ker. Vol­gens ons ont­le­ding sal ons by­drae, wat op R90 mil­jard oor die vol­gen­de vyf jaar ge­raam word, tot ’n by­drae van so­wat R150 mil­jard van die pri­va­te sek­tor lei,” sê Sisulu.

So­wat 4,3 mil­joen hui­se en sub­si­dies is se­dert 1994 toe­ge­ken wat huis­ves­ting aan na­ge­noeg 20 mil­joen men­se – meer as ’n der­de van die be­vol­king – ver­skaf het, sê sy.

Al­le wag­lys­te vir ver­blyf van mu­ni­si­pa­li­tei­te sal vol­gens die mi­nis­ter ge­sen­tra­li­seer word so­dra die ka­bi­net die wit­skrif oor huis­ves­ting goed­ge­keur het.

Haar be­gro­tings­toe­spraak is ge­volg deur ’n de­bat wat kort­kort deur pun­te van or­de uit die EFF-ban­ke on­der­breek is.

Ma­kas­hu­le Ga­na (DA) het Sisulu daar­van be­skul­dig dat sy die­self­de beloftes as twee jaar ge­le­de maak. Vol­gens hom het sy in Ju­lie 2014 ge­sê daar sou ’n ge­loof­waar­di­ge be­hui­sings­da­ta­ba­sis wees wat mu­ni­si­pa­li­tei­te sal help met die toe­ken­ning van staats­hui­se.

“Die mi­nis­ter het be­lo­we dat dit bin­ne 12 maan­de af­ge­han­del sou wees; dit is nou twee jaar la­ter en ons het steeds nie ’n ge­loof­waar­di­ge da­ta­ba­sis wat al­mal ver­trou nie,” het hy ge­sê.

Go­drich Gar­dee (EFF) het die be­gro­ting ver­werp om­dat “dit nie voor­sien in die be­hoef­tes” van die men­se en aan hul as­pi­ra­sies vol­doen nie.

“Die men­se van Lan­ga, Ny­an­ga en K­haye­lit­sha ge­bruik draag­ba­re toi­let­te, woon in plak­kers­hut­te en daar is geen straat­lig­te nie. Ons men­se ver­dien be­ter. Die­self­de si­tu­a­sie word in A­lex­an­dra en Diep­sloot on­der­vind.”

Lin­di­we Sisulu

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.