Hoof sê nee vir Le­su­fi

Ou­ers moet vorms ook na skool bring

Beeld - - Nuus - Car­ryn­Ann Nel

Die hoof van ’n top­skool in Gau­teng sê sy ver­ant­woor­de­lik­heid lê by ou­ers in sy skool se ge­bied eer­der as by Pa­ny­a­za Le­su­fi, LUR vir on­der­wys, se aan­lyn­aan­soek­pro­ses.

Daar­om moe­dig hy ou­ers steeds aan om met hul aan­soek- vorms na die skool te kom ter­wyl hul­le ter­self­der­tyd aan­lyn aan­soek doen.

En as die on­der­wys­de­par­te­ment nie ge­luk­kig is met die skool se re­ë­ling nie, “dan is dit sy pro­bleem”.

“By wie lê ons ver­ant­woor­de­lik­heid? By die ou­er wat sy kind na ons skool wíl bring.”

Die hoof het op voor­waar­de van a­no­ni­mi­teit ge­praat.

Hy sê by sy skool ver­loop die aan­soek­pro­ses vir vol­gen­de jaar as volg: Ou­ers vul ’n vorm by die skool in én doen ter­self­der­tyd aan­lyn aan­soek. Min­der as 300 sul­ke aan­soe­ke is ont­vang. Vol­gens die Gau­teng­se de­par­te­ment van on­der­wys is daar veel meer as 1 000 aan­soe­ke om toe­la­ting tot die skool.

Die aan­lyn­re­gis­tra­sie­pro­ses op gde­ad­mis­si­ons.gov.za het twee we­ke ge­le­de be­gin, maar die stel­sel het aan­vank­lik in duie ge­stort.

Meer as 370 000 aan­soe­ke vir vol­gen­de jaar is reeds in die eer­ste week ont­vang, sê Le­su­fi.

Die hoof­re­des vir die oor­ska­ke­ling na ’n di­gi­ta­le stel­sel is vol­gens Le­su­fi om die mens­li­ke e­le­ment uit te ska­kel en te ver­se­ker dat die de­par­te­ment kan tred hou met aan­soe­ke, in­fra­struk­tuur en die stand van on­der­wys­sa­ke in die pro­vin­sie.

Die skool­hoof stem nie saam nie. Hy meen Le­su­fi se be­na­de­ring met die aan­lyn­pro­ses is niks an­ders as po­li­tiek nie.

“Die oom­blik as ’n skool be­swaar aan­te­ken teen Le­su­fi se plan­ne, word jy as ’n ras­sis uit­ge­kryt. Le­su­fi hou aan om A­fri­kaan­se sko­le ras­sis­te te noem. Hy moet ’n voor­beeld gee.”

Die skool­hoof sê hy het “ter wil­le van ge­son­de ad­mi­nis­tra­sie” be­sluit om die fi­sie­ke aan­soe­ke pa­ral­lel met die aan­lyn­aan­soe­ke te laat loop. “Ons pro­bleem is dat die de­par­te­ment voor­gee dat die stel­sel fan­tas­ties werk, maar in die prak­tyk gee dit net pro­ble­me.

“Die werk­lik­heid is dat daar cha­os is. Ons ge­bruik die stel­sel glad nie as ver­trek­punt nie.”

Hy sê sy skool het met die aan­lyn­stel­sel reeds tal­le lo­gis­tie­ke pro­ble­me on­der­vind en hy is be­wus van buur­sko­le wat net so suk­kel.

Vol­gens die skool­hoof is hy be­wus van ’n on­der­wy­ser aan ’n an­der skool wat op die skool­ter- rein woon en reeds ’n kind in daar­die skool het. Die aan­lyn­stel­sel het sy jon­ger kind op die A-lys by ’n an­der skool ge­plaas.

Vol­gens hom sal sko­le “on­ver­ant­woor­de­lik wees” om net die de­par­te­ment se stel­sel te volg.

Foto: E­LI­ZA­BETH SEJAKE

Pa­ny­a­za Le­su­fi

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.