Kans goed vir af­gra­de­ring

Re­ser­we­bank waar­sku oor in­ter­na­si­o­na­le en plaas­li­ke ri­si­ko’s vir SA

Beeld - - Sake - Niel Jou­bert Die Re­ser­we­bank se ge­bou in die mid­de­stad van P­re­to­ria.

Jo­han­nes­burg. – Die Suid-A­fri­kaan­se fi­nan­si­ë­le stel­sel bly “sterk”, on­danks som­mi­ge erns­ti­ge win­de van voor. Dit word ge­ken­merk deur goed ge­ka­pi­ta­li­seer­de, li­kie­de en wins­ge­wen­de fi­nan­si­ë­le in­stel­lings.

Tog meen die Re­ser­we­bank steeds die ri­si­ko vir ’n af­gra­de­ring van Suid-A­fri­ka se kre­diet­sta­tus is me­di­um tot hoog.

Die fi­nan­si­ë­le stel­sel word steeds ge­kon­fron­teer en uit­ge­daag deur toe­ne­men­de ri­si­ko’s en on­se­ker­heid in die in­ter­na­si­o­na­le om­ge­wing en ver­sleg­ten­de voor­uit­sig­te vir plaas­li­ke e­ko­no­mie­se groei en in­fla­sie, het die Re­ser­we­bank Dins­dag­aand in sy oor­sig oor fi­nan­si­ë­le sta­bi­li­teit ge­sê.

Die bank kyk na ont­wik­ke­lin­ge en ten­den­se wê­reld­wyd en plaas­lik om moont­li­ke ri­si­ko’s te i­den­ti­fi­seer en die im­pak daar­van op die fi­nan­si­ë­le stel­sel te ver­sag.

Ge­o­po­li­tie­ke span­ning bly hoog in baie stre­ke wê­reld­wyd en is ’n ri­si­ko wat fi­nan­si­ë­le sta­bi­li­teit kan raak deur on­der meer ver­hoog­de wis­sel­val­lig­heid wat die voor­uit­sig­te vir e­ko­no­mie­se groei ver­der demp, sê die Re­ser­we­bank.

Hy meen die ri­si­ko en waar­skyn­lik­heid van “ui­ter­ma­ti­ge wis­sel­val­lig­heid en ri­si­ko-a­ver­sie in in­ter­na­si­o­na­le fi­nan­si­ë­le mark­te” is hoog – en dus am­per ver­se­ker om te ge­beur. Dit sal on­der meer ver­oor­saak dat ka­pi­taal die land uit­vloei en die rand ver­swak. Dit sal ook lei tot ho­ër in­fla­sie, ho­ër ren­te­koer­se, da­len­de e­ko­no­mie­se groei en ho­ër werk­loos­heid.

Die ri­si­ko en waar­skyn­lik­heid van ’n af­gra­de­ring is me­di­um tot hoog, wat be­te­ken die Re­ser­we­bank be­skou dit as ’n moont- lik­heid. Die im­pak sal hoog wees en daar­toe lei dat fi­nan­sie­ring moei­li­ker sal wees om te be­kom en duurder sal raak. Dit sal ook lei tot da­len­de maat­skap­py­wins­te en dat huis­hou­dings se skuld­vlak­ke sal styg.

Fi­nan­si­ë­le sta­bi­li­teit is nie ’n doel op sig­self nie, maar word be­skou as ’n be­lang­ri­ke voor­waar­de vir vol­hou­ba­re e­ko­no­mie­se groei, ont­wik­ke­ling en werk­skep­ping, sê die bank.

Die Suid-A­fri­kaan­se e­ko­no­mie het met s­legs 1,3% in 2015 ge­groei en ver­wag­tin­ge is dat dit van­jaar met min­der as 1% gaan groei. Die Re­ser­we­bank ver­wag die e­ko­no­mie gaan van­jaar met 0,8% gaan groei, wat meer op­ti­mis­ties is as an­der.

Die In­ter­na­si­o­na­le Mo­ne­tê­re Fonds (IMF) ver­wag nou dat die e­ko­no­mie in 2016 met 0,6% sal groei. Dit is la­er as die 0,7% wat die IMF in Ja­nu­a­rie ver­wag het en meer as die helf­te min­der as die 1,3% wat hy in Ok­to­ber ver­le­de jaar voor­spel het.

Ned­bank is meer pes­si­mis­ties en ver­wag groei van net 0,2%, sê Mo­ham­med Ya­seen Nal­la.

Vir Suid-A­fri­ka om vin­ni­ger te groei, moet die land in­no­va­sie on­der­steun, pos­te be­skerm, die e­ko­no­mie di­ver­si­fi­seer en nuwe ge­leent­he­de on­der­soek, wat weer fi­nan­si­ë­le sta­bi­li­teit sal on­der- steun, sê die Re­ser­we­bank.

Werk­loos­heid bly ’n pro­bleem en staan op meer as 25%. “S­wak in­ter­na­si­o­na­le en plaas­li­ke groei­voor­uit­sig­te skets ’n som­be­re prent­jie vir plaas­li­ke in­diens­ne­ming en hoë vlak­ke van werk­loos­heid kan die sta­bi­li­teit van die plaas­li­ke fi­nan­si­ë­le stel­sel be­lem­mer,” sê die Re­ser­we­bank.

Ver­brui­kers­ver­troue is ook laag en die ver­swak­king daar­van dui daar­op dat ver­brui­kers se be­reid­wil­lig­heid om te be­stee, af­ge­neem het, wat ook ne­ga­tie­we ge­vol­ge kan hê vir die land se toe­koms­ti­ge e­ko­no­mie­se groei en voor­uit­sig­te vir fi­nan­si­ë­le sta­bi­li­teit, vol­gens die oor­sig.

Foto: ALET PRETORIUS

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.