IMF maan oor in­vloed van lae hulp­bron­pry­se

Beeld - - Sake -

Jo­han­nes­burg. – A­fri­ka­lan­de suid van die Sa­ha­ra sal baie vin­nig hul fis­ka­le en mo­ne­tê­re be­leid moet aan­pas om te keer dat lae hulp­bron­pry­se hul e­ko­no­mieë aan­hou be­na­deel.

Dit is die bood­skap van die In­ter­na­si­o­na­le Mo­ne­tê­re Fonds (IMF) in die nuut­ste weer­ga­we van sy ver­slag oor A­fri­ka se e­ko­no­mie­se voor­uit­sig­te.

Die IMF ver­wag nou groei van net 3% vir dié streek, ver­ge­le­ke met die ver­wag­te 4,3% in Ok­to­ber.

Dit is vol­gens Reu­ters die sta­dig­ste groei­voor­uit­sig in 20 jaar.

“Gro­ter buig­saam­heid met wis­sel­koer­se saam met on­der­steu­nen­de fis­ka­le en mo­ne­tê­re be­leid gaan baie be­lang­rik wees in­dien die streek teen 2017 teen 4% wil groei,” sê An­toi­net­te Say­eh, die IMF se di­rek­teur vir A­fri­ka.

Die druk wat lae hulp­bron­pry­se op lan­de se in­kom­ste plaas, gaan vol­gens die IMF gro­ter na­si­o­na­le skuld en sta­di­ger groei ver­oor­saak.

By­kans die helf­te van die lan­de in die ge­bied ly vol­gens die IMF weens die la­er hulp­bron­pry­se.

Vol­gens die IMF was groei in die ge­bied 3,4% vir die vol­le 2015 en kan dit in 2017 weer 4% be­reik.

Be­ne­wens die lae hulp­bron­pry­se word die E­bo­la­e­pi­de­mie in WesA­fri­ka ook die skuld vir die la­er voor­spel­ling ge­gee.

Vol­gens Reu­ters gaan lan­de wat deur die twee fak­to­re be­ïn­vloed is, hul fis­ka­le te­kor­te moet be­perk om­dat hulp­bron­pry­se na ver­wag­ting laag gaan bly vir die af­sien­ba­re toe­koms.

Vol­gens die ver­slag is An­go­la en Ni­ge­rië as die groot­ste o­lie­uit­voer­ders die erg­ste be­na­deel deur die lae pry­se, ge­volg deur G­ha­na, SuidA­fri­ka en Zam­bië.

Gui­nee, Li­be­rië en Sier­ra Le­o­ne be­gin vol­gens die IMF nou eers sta­dig van die E­bo­la­e­pi­de­mie her­stel, ter­wyl er­ge droog­te lan­de soos E­thi­o­pië, Malawi en Zim­bab­we be­na­deel het.

Die I­voor­kus, Ke­nia en Se­ne­gal be­hoort eg­ter groei van meer as 5% te kan be­werk­stel­lig, hoof­saak­lik dank­sy die voort­du­ren­de ag­ter­uit­gang in in­fra­struk­tuur en groei­en­de ver­brui­kers­vraag.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.