CWU wil staak, maar gee nie amp­te­lik ken­nis

Ge­beur­lik­heid s plan­ne re gom diens­on­der­bre­king te han­teer

Beeld - - Sake - Fran­cois Wil­li­ams

Kaap­stad.–Ter­wyl die kom­mu­ni­ka­sie wer­kers vak­bond CWU steeds van plan is om voort te gaan met ar­beids­op­tre­de op 5 en 6 Mei, sê Mark Bar­nes, uit­voe­ren­de hoof van die Pos­kan­toor, die staats­on­der­ne­ming het nog geen amp­te­li­ke ken­nis­ge­wing oor ’n sta­king van die CWU ont­vang nie.

“Ons is in vol­ge­houe kom­mu­ni­ka­sie met die vak­bon­de oor kwes­sies wat Pos­kan­toor-werk­ne­mers raak .”

Ried­waan Ver­meu­len, voor­sit­ter van die CWU in die Wes- Kaap, sê Donderdag gaan Pos­kan­toor-wer­kers ’n op­tog na die Pa­ra­de in die Kaap­se mid­de­stad hou om ’n me­mo­ran­dum aan die Pos­kan­toor-be­stuur te oor­han­dig. ’n Land­wye weg­bly-ak­sie vir al­le wer­kers in al­le af­de­lings van die Pos­kan­toor word vir Vry­dag be­plan.

Vol­gens Ver­meu­len eis die vak­bond ag­ter­stal­li­ge sa­la­ris­ver­ho­gings van 2015 en 2014, en dat die so­wat 6 000 tot 7 000 ty­de­li­ke wer­kers in die Pos­kan­toor per­ma­nent aan­ge­stel word. “Ons eis dat die be­gin­sel van ge­ly­ke be­ta­ling vir ge­ly­ke werk toe­ge­pas moet word.”

Die CWU ver­teen­woor­dig so­wat 10 000 Pos­kan­toor-wer­kers land­wyd, en so­wat 2 000 in die Wes-Kaap, sê Ver­meu­len.

Vol­gens Bar­nes is met al­le werk­ne­mers oor ar­beids­kwes­sies ge­kom­mu­ni­keer. “Die Pos­kan­toor het be­gin om te her­stel wat diens­stan­daar­de be­tref, en is in die pro­ses om fi­nan­si­eel ook te ver­be­ter. Die maat­skap­py het fi­nan­sie­ring no­dig om die kom­mer van sy werk­ne­mers te ta­kel, so ’n sta­king sal in die sta­di­um nie baie help nie. Dit sal be­staan­de fi­nan­sie­ring s re­ë­lings in­ge­vaar stel.”

Die Pos­kan­toor het’ n kon­tant in­spui­ting van R 650 mil­joen van die na­si­o­na­le te­sou­rie ont­vang om van sy skuld te help af­be­taal. Bar­nes het vroeer in die par­le­ment ge­sê die Pos­kan­toor ly maan­de­liks ’n ver­lies van R125 mil­joen. Ver­de­re le­nings van tot R2,7 mil­jard is oor die vol­gen­de drie jaar no­dig. “Ons wil graag ’n sta­king af­weer, maar ons het ge­beur­lik­heid s plan­ne om diens­on­der­bre­king ste han­teer. Dit kan op baie kort ken­nis­ge­wing ge­ak­ti­veer word,” het Bar­nes by na­vraag ge­sê.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.