Be­leid kort teen sek­su­e­le ge­weld

Beeld - - Kommentaar - R­ho­da Ka­da­lie

Die spek­ta­kel van jong vroue wat hul bors­te ten toon stel uit pro­tes teen sek­su­e­le ge­weld op die R­ho­des-kam­pus her­in­ner my daar­aan dat al die werk wat ek en Mamp­he­la Ramp­he­le in die laat 1980’s en 1990’s ge­doen het, pu­re ver­niet was. Om sa­ke te ver­er­ger weet die kom­men­ta­tors Max du P­reez en Amanda Gouws op RSG te ver­tel dit is die eer­ste keer dat swart vrou­e­stu­den­te hul woe­de op so ’n uit­da­gen­de ma­nier toon. Dit is vreemd hoe wit joer­na­lis­te hul waar­ne­mings die norm maak.

Ja­re ge­le­de, in die laat 1990’s, het swart stu­den­te die top­punt van vi­gi­lan­te-op­tre­de oor­tref toe hul­le ’n man op straat ge­gryp het, oor­tuig daar­van dat hy die ver­krag­ter was, en hom am­per dood­ge­maak het – op soort­ge­ly­ke wy­se as die man wat daar­van ver­dink is dat hy ’n im­pim­pi was en wat in­der­haas deur bis­kop Des­mond Tu­tu by die U­ni­ver­si­teit van Wes-Kaap­land (UWK) ge­red moes word. Dit het ge­we­mel van pro­tes­op­tre­des teen man­li­ke en sek­su­e­le ge­weld op die UWK-kam­pus en daar is oor heel­wat daar­van be­rig.

Die R­ho­des-pro­tes­op­tre­de lê op­nuut die mis­luk­king van u­ni­ver­si­tei­te bloot om be­leid en ak­sie­pro­gram­me teen al­le vorms van sek­su­e­le ge­weld te in­sti­tu­si­o­na­li­seer. Ons sien trou­ens ’n om­me­keer van wat toe be­reik is. As vi­se­kan­se­liers reg­tig ’n doel­tref­fen­de verskil wil maak, moet hul­le ’n ko­mi­tee aan­stel soort­ge­lyk aan die Ge­slags­ge­lyk­heids­een­heid (GGE), wat in 1993 by die UWK tot stand ge­bring is. Dit het die sta­tus van ’n se­naatsko­mi­tee ge­niet wat daar­toe ver­bind was om dit in die struk­tu­re te in­sti­tu­si­o­na­li­seer en die GGE in die u­ni­ver­si­teit te ver­an­ker.

Die teen­mid­dels was een­vou­dig, dog doel­tref­fend. U­ni­ver­si­tei­te sal goed vaar as hul­le dit nou weer toe­pas:

) Die GGE het ’n nou­ge­set­te sta­tis­tie­se ras- en ge­slags­pro­fiel van a­ka­de­mi­ci op die kam­pus op­ge­stel;

) Be­lei­de teen ver­krag­ting en sek­su­e­le teis­te­ring is deur die raad en se­naat aan­vaar;

) ’n Ge­slags­ge­lyk­heids­be­leid is deur prof. Ka­der As­mal op­ge­stel en ek het ’n nie­sek­sis­tie­se taal­be­leid ge­skryf waar­toe el­ke de­par­te­ment by­ge­dra het. Al­bei be­lei­de is een­pa­rig aan­vaar;

) Die UWK het die mo­dern­ste moe­der- en va­der­skap-ver­lof­voor­de­le in­ge­stel na­dat ge­vind is som­mi­ge vroue-a­ka­de­mi­ci be­gin in hul kan­to­re kraam. Vroue het ook ge­ly­ke be­hui­sing­sub­si­dies as mans ont­vang;

) Die vroue wou kin­der­sorg hê en so ’n sen­trum is in re­kord­tyd ge­ves­tig;

) Die GGE het ’n mul­ti­dis­si­pli­nê­re na­graad­se vrou­e­stu­die­graad in­ge­stel; en

) Laas­tens het die GGE een van die bes­te ge­slag­sen­si­tie­we tri­bu­na­le in die land ge­ves­tig on­der voor­sit­ter­skap van prof. Jaap Du­rand.

Die vi­se­kan­se­lier, prof. Ja­kes Ger­wel, het my span, die Vrou­e­kom­mis­sie, al die kos­huis­hoof­de, stu­den­te­ge­sond­heid en stu­den­te­diens­te be­mag­tig om mas­sa­op­voe­dings­i­ni­si­a­tie­we in die o­ri­ën­ta­sie­tyd aan te bied en die diens­te van vaar­di­ge a­ka­de­mi­ci te ge­bruik om die kam­pus met be­wus­ma­kings­op­voe­ding te deur­week. Dit het uit­ein­de­lik al­ge­he­le on­ver­draag­saam­heid jeens sek­su­e­le teis­te­ring te­weeg­ge­bring.

Die top­be­stuur moet die kon­sep van in­sti­tu­si­o­na­li­se­ring erns­tig pak. Vroue én mans op die kam­pus moet die stel­sel ver­trou en ge­mak­lik voel om e­ni­ge wan­da­de aan te meld met die we­te dat die u­ni­ver­si­teit se struk­tu­re net so of selfs meer be­trou­baar as die reg­stel­sel is.

Vrou­e­stu­den­te moet weet dat hul­le nie no­lens vo­lens ver­dag­tes kan aan­meld son­der om be­reid te wees om klag­te teen hul­le aan­han­gig te maak nie. Dít is waar op­voe­ding oor ver­krag­ting en sek­su­e­le teis­te­ring van deur­slag­ge­wen­de be­lang is. Die au­di al­terem par­tem-re­ël moet te al­le tye geld, selfs vir die­ge­ne wat van die gru­we­lik­ste mis­da­de ver­dink word.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.