Kan maar net kop skud oor oud­reg­ter se uit­la­tings

Beeld - - Kommentaar - Hui­b­re skryf:

Ek het net my kop ge­skud oor die ar­ro­gan­sie van oud­reg­ter Jo­hann van der Westhuizen (“’n Ge­lieg saam met die ge­bed”, Beeld, 30 A­pril).

So ti­pies van regs­lui in die al­ge­meen. Ek het in my jon­ger baie saam met reg­stu­den­te en regs­lui ge­kui­er en deur die ja­re al hoe meer be­sef daar is waar­heid in die grap­pies dat daar nie pro­ku­reurs of ad­vo­ka­te in die he­mel is nie.

Wat my ge­skok het, was die uit­spra­ke in baie eg­skei­dings waar die on- skul­di­ge vrou met niks uit­loop nie.

’n Mens sou dink dat ’n mens die reg­ter kon ver­trou. Maar ek het gehoor hoe hul­le hul­self in die man se po­si­sie sit en be­slis nie van hul geld­jies wou af­stand doen as vrou­lief hul­le uit­vang rond­loop nie. Die ge­we­ten­loos­heid van regs­lui in die al­ge­meen – daar is al­tyd uit­son­de­rings – was vir my ’n hou in die maag deur die ja­re.

’n Mens let ver­al op dat Van der Westhuizen glad nie ver­wys na Chris­te­ne soos moe­der Te­re­sa en die tal­lo­se men­se oor die wê­reld heen wat hul le­we waag om ar­mes te help en vrees­li­ke om­stan­dig­he­de te ver­lig nie.

Nie eint­lik iets waar ek al baie reg­ters ge­sien op­duik het nie.

In 1 Joh. 5:18 staan nie­mand wat deel is van God se fa­mi­lie maak dit ’n ge­woon­te om te son­dig nie. Die Sa­tan is im­mers die va­der van die leu­en.

Chris­te­ne het deur die eeue heen bil­joe­ne goeie din­ge ge­doen teen­oor die paar wat skelm is en was en sleg­te din­ge ge­doen het.

In elk ge­val. Chris­tus het ge­sterf vir son­daars. Nie vir die vol­maak­tes nie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.