Groot plan­ne vir Ha­zel­de­an

R44 mil­jard be­stee aan ont­wik­ke­ling

Beeld - - Tshwane - Syl­via van Zyl

’n Ont­wik­ke­ling van R44 mil­jard word be­plan vir Ha­zel­de­an in die oos­te van P­re­to­ria.

Vol­gens Hen­drik van Zyl, ont­wik­ke­lings­be­stuur­der van die Ha­zel­de­an-no­dus, het hul­le reeds goed­keu­ring ge­kry vir die in­fra­struk­tuur-fi­nan­sie­rings­mo­del vir die paaie in en om Ha­zel­de­an.

“Dit sluit die be­plan­de op­gra­de­rings in wat reeds goed­ge­keur is vir die aan­slui­ting van­af die N4-hoof­weg di­rek tot by Gra­ham­weg. Hier­die af­rit, wat ge­leë is tus­sen die So­lo­mon Mahlan­gu- en Boschkop-af­rit, vorm deel van die toe­koms­ti­ge PWV 17hoof­weg wat die N4 sal ver­bind met die R21 ver­by Riet­vlei en I­re­ne.

“Goed­keu­ring is reeds ge­kry van die aan­ge­we­se de­par­te­men­te vir al die be­plan­de paaie, so­wel as die oor­hoof­se krag­ly­ne vir die he­le no­dus,” ver­dui­de­lik Van Zyl.

Vol­gens hom sal konstruksie vir die eer­ste fa­se van die paaie na ver­wag­ting aan die ein­de van 2016 be­gin, on­der­he­wig aan die fi­na­le fi­nan­sie­rings- en om­ge­wings­goed­keu­rings.

“Dit sal ver­lig­ting bring vir die hui­di­ge ver­keers­kwes­sies in die ge­bied. ’n Ver­de­re oor­win­ning vir die on­der­steu­nen­de in­fra­struk­tuur in die no­dus is die voor­ge­stel­de Gau­teng Ra­pid Rail Link (Gautrein) wat ge­oor­merk word om deur Ha­zel­de­an te strek, so­wel as die A Re Yeng- bus­diens­pro­jek op Lynn­wood­weg,” sê Van Zyl.

A­b­land, die kom­mer­si­ë­le ont­wik­ke­laar van Ha­zel­de­an, be­plan ook die ont­wik­ke­ling van ’n 100 000 m²-in­ko­pie­sen­trum.

“Bouwerk aan die Ha­zel­de­an­streek­win­kel­sen­trum be­hoort teen 2019-’20 vol­tooi te wees. Die hui­di­ge waar­de van die sen­trum word ge­raam op R2,2 mil­jard,” sê Van Zyl.

Die no­dus sluit ook re­si­den­sie­le ont­wik­ke­lings, kan­toor­ge­boue, ’n streek­hos­pi­taal en ’n self­stoor­ge­rief, so­wel as ’n ho­tel en kon­fe­ren­sie­sen­trum in.

“In die Ha­zel­de­an Of­fi­ce Park is daar reeds vyf kan­toor­ge­boue vol­tooi, twee wat tans on­der konstruksie is, met ’n ver­de­re drie er­we wat nog be­skik­baar is. Toe­koms­ti­ge kom­mer­si­ë­le vloer­spa­sie van meer as 800 000 m² word ook be­plan. Die ont­wik­ke­ling sluit in 1,6 mil­joen m² ont­wik­kel­ba­re vloer­spa­sie wat toe­ge­wys sal word aan ’n meng­sel van kom­mer­si­ë­le, pri­mê­re, se­kon­dê­re en ter­si­ê­re on­der­rig; klein­han­del; ver­maak; en an­der ver­wan­te ge­brui­ke.”

) Vir meer in­lig­ting kan die web­werf ha­zel­de­an­no­de.co.za be­soek word, of kon­tak Sa­ble Ho­mes of A­b­land by 011 510 9999.

’n Voor­stel­ling van die Ha­zel­de­an­streekin­ko­pie­sen­trum wat glo teen 2020 vol­tooi sal wees.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.