Ge­skie­de­nis is sy ‘dwelm’

Beeld - - Tshwane - Syl­via van Zyl

Vir E­ric Bols­mann is P­re­to­ria se ge­skie­de­nis ’n dwelm waar­van hy net nie ge­noeg kan kry nie.

Daar­om het dié skry­wer en kuns­te­naar be­sluit om die blaaie van sy jong­ste boek met die Ja­ka­ran­da­stad se ge­skied­kun­di­ge beel­de te vul.

Nie net is daar foto’s van el­ke lie­we stand­beeld in die stad nie, maar die boek be­vat ook staal­tjies en die ge­skie­de­nis van die beel­de, as­ook as in­lig­ting oor die kuns­te­naars.

“Ek is baie lief vir P­re­to­ria. Die stad se ge­skie­de­nis is ver­skrik­lik in­te­res­sant en al­les is aan­ge­te­ken.

“’n Mens kan eint­lik na­vor­sing doen oor e­nig­iets wat in P­re­to­ria ge­beur het,” sê Bols­mann.

Vol­gens hom was sy eer­ste en mees in­ge­wik­kel­de taak om uit te pluis wat ’n o­pen­ba­re beeld is.

“E­nig­iets van ’n ge­skied­kun­di­ge graf­steen tot ’n munt­stuk kan as ’n beeld ge­klas­si­fi­seer word.

“Dit was nog­al ’n groot taak om deur al­les te sif.

“Met hier­die boek het ek daar­op ge­fo­kus om foto’s van al die o­pen­ba­re beel­de in P­re­to­ria se­dert daar­die eer­ste twee brons leeus by die Mel­ro­se Huis in 1888 op­ge­rig is, by­me­kaar te kry,” ver­dui­de­lik Bols­mann.

Hy het dan ook mees­te van die foto’s in die boek self ge­neem.

“Ek het maar so deur die ja­re foto’s van die beel­de by­me­kaar ge­maak son­der dat ek eens ’n boek in ge­dag­te ge­had het.”

Bols­mann het deu­re die ja­re tal­le an­der boe­ke be­kend ge­stel soos Ja­ca­ran­da: P­ri­de of P­re­to­ria, Con­tem­po­ra­ry Ar­tis­ts of P­re­to­ria, G­hos­ts of P­re­to­ria en F­rench Foot­prints in P­re­to­ria.

“Ek raak to­taal en al ob­ses­sief as ek na­vor­sing vir ’n boek be­gin doen. Ek eet, slaap en dink net aan die boek.”

Vra jy hom wat­ter een van sy tal­le boe­ke sy guns­te­ling is, ant­woord hy dat dit al­tyd sy mees on­lang­se is.

“Ek dink om ’n nuwe boek te skryf, is soos om ’n ba­ba te kry. ’n Mens sien so uit daar­na, maar dit is ook een van die moei­lik­ste din­ge wat jy ooit in jou le­we sal doen.

“Ek sê el­ke keer ek gaan nooit weer ’n boek skryf nie, maar soos hul­le sê van ge­boor­te, ver­geet ’n mens se­ker maar van die pyn en doen dit weer,” lag hy.

“Daar is nog heel­wat boe­ke in my. En nog baie sto­ries oor P­re­to­ria wat ver­tel moet word,” sê Bols­mann.

) Pu­blic S­culp­tu­res of P­re­to­ria and its Me­tro­po­li­tan Mu­ni­ci­pa­li­ty is on­der meer by die P­re­to­ri­a­se Kuns­mu­seum be­skik­baar.

Foto: LI­SA HNATOWICZ

E­ric Bols­mann by die be­kend­stel­ling van sy jong­ste boek, Pu­blic S­culp­tu­res of P­re­to­ria and its Me­tro­po­li­tan Mu­ni­ci­pa­li­ty, wat on­langs by die P­re­to­ri­a­se Kuns­mu­seum ge­hou is.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.