S­port­skool van die jaar

Fo­kus op die Ho­ër­skool P­re­to­ria­Noord

Beeld - - Skolenuus - Die Ho­ër­skool P­re­to­ria­Noord het die vier­de plek be­haal ty­dens van­jaar se B­bond In­ter­ho­ër.

Op sport­ge­bied staan die Ho­ër­skool P­re­to­ria-Noord (PNHS) glad nie terug vir sko­le heel­wat gro­ter nie en be­haal ge­reeld top­pres­ta­sies in ver­skeie sport­soor­te en li­gas.

Op die at­le­tiek­baan het PNHS in 2014 op­ge­skuif na die B-bond en hul­le het in 2016 hul bes­te pres­ta­sie nóg be­haal: vier­de al­ge­heel!

Op die pa­wil­joen is PNHS vir se­ker raak­ge­sien en gehoor. Ver­skeie at­le­te word jaar­liks op­ge­neem in die Gau­teng- en Noord-Gau­teng-span.

Ty­dens die pas af­ge­han­del­de NWU PUK16-reeks vir win­ter­sport het PNHS vir die twee­de jaar ag­ter­een­vol­gens as s­port­skool uit­ge­tree.

Die eer­ste­net­bal­span en die o.15- en o.16-rug­by­span­ne was die jaar­reeks­wen­ners, met die skool se rug­by wat vir die vier­de keer uit­tree as rug­by­skool van die reeks.

Ver­der neem die skool se rug­by­span­ne jaar­liks deel aan die Blou Bul­le-tro­fee en die Beeld­tro­fee. Die skool maak ge­bruik van ver­skeie na­si­o­na­le en in­ter­na­si­o­na­le spe­si­a­lis­te, by­voor­beeld Jo­hann van Graan, JP Fer­rei­ra, Vlok Cil­liers, Pie­ter de Vil­liers, Ba­lie Swart en nog ve­le meer, vir af­rig­ting.

Op die net­bal­baan word ook ge­spog met ver­skeie pro­vin­si­a­le spe­lers en in 2015 met twee pro­vin­si­a­le af­rig­ters. Die skool het ook een net­bal­spe­ler wat in 2015 in die Suid-A­fri­kaan­se oe­fen­groep op­ge­neem is. Die skool se span­ne wen ook ge­reeld die plaas­li­ke li­ga en neem deel aan dis­triks- en pro­vin­si­a­le uit­spe­le.

Op die hok­kie­vel­de wen PNHS se mei­sies in 2015 die li­ga en skuif na ’n ho­ër li­ga in 2016. Die o.15-span wen ook die S­tads­be­ker vir mid­del­slag­sko­le in 2015, met die seun­span al­ge­heel twee­de. ’n Kur­sus is ook in 2015 saam met die be­ken­de Pie­tie Coet­zee aan­ge­bied.

Bui­ten sy top­krie­ket­ge­rie­we be­skik die skool ook oor top­af­rig­ters. Die skool spog met ver­skeie spe­lers in die pro­vin­si­a­le dis­trik­span­ne. Jaar­liks gaan toer die krie­ket­span­ne ook na die Ho­ër­skool Me­ren­sky.

Sag­te­bal is een van die skool se hoog­te­pun­te in die der­de kwar­taal. Die skool spog in 2015 met 36 pro­vin­si­a­le spe­lers en vier na­si­o­na­le spe­lers. Ver­der is ses van die af­rig­ters ook pro­vin­si­a­le af­rig­ters. Vyf span­ne wen hul li­gas in 2015 en drie span­ne tree uit as Noord-Gau­teng-wenners.

’n Min­der be­ken­de, maar groei­en­de sport­soort, juk­skei, word by die skool aan­ge­bied. Die skool be­skik oor ’n bui­te-af­rig­ter en het in 2014 se­we pro­vin­si­a­le spe­lers op­ge­le­wer.

Op die ten­nis­baan ein­dig Mar­nich Hat­tingh in 2015 der­de in die Suid-A­fri­kaan­se kam­pi­oen­skap. Die eer­ste­mei­sie­span wen ook in 2015 die li­ga.

Wi­an Ra­de­mey­er (o.16) neem deel aan die Na­si­o­na­le S­wem­kam­pi­oen­skap, vlak 3. Ver­skeie van die skool se swem­mers neem ook jaar­liks deel aan die Mid­mar-myl.

Gholf groei teen ’n ge­wel­di­ge tem­po by die skool. Die skool ont­wik­kel spe­lers saam met die A­ka­sia-bui­te­klub en le­wer jaar­liks pro­vin­si­a­le spe­lers op. Daar word ook jaar­liks ’n gholf­toer­nooi on­der­neem.

Bui­ten ge­kwa­li­fi­seer­de af­rig­ters be­skik die PNHS ook oor drie skaak­span­ne wat in 2016 aan die li­ga deel­neem.

Die PNHS spog met ’n uit­ste­kend toe­ge­rus­te gim­na­si­um met oe­fen­pro­gram­me vir al­le sport­soor­te. Daar word ge­reeld ge­bruik ge­maak van spe­si­a­lis­te op dié ge­bied, soos Jan­nie Brooks, ’n oud-Blou Bul-spe­ler.

Soos daar uit bo­ge­noem­de ge­sien kan word, bied PNHS werk­lik vir al­le kin­ders ge­leent­he­de op ver­skeie ge­bie­de.

Al­hoe­wel die skool heel­wat klei­ner is as an­der sko­le, neem hul­le aan top­ligas deel en ding op die hoog­ste vlak mee.

Pro­mo­sie­ar­ti­kels

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.