Kie­lie die kul­tuur by skool in noor­de

Fo­kus op die Ho­ër­skool P­re­to­ria­Noord

Beeld - - Skolenuus -

Ons skool is daar­voor be­kend dat ons nie net spor­treu­se en kul­tuur­mug­gies op­le­wer nie, maar dat ons kul­tuur­reu­se ook saam met die groot hon­de hard­loop.

Kul­tuur word nie in li­gas of bon­de ge­deel nie, maar al­le sko­le neem teen al­le sko­le deel so ons kom­pe­teer teen on­der meer Af­fies en die ho­ër­sko­le Men­lo­park, Gars­fon­tein en Wa­ter­kloof.

Die hoog­te­pun­te op die kul­tu­re­le ka­len­der is die Mnr. en Mej. P­re­to­ria-Noord-kom­pe­ti­sie, die PNNK, re­vue, win­ter­tee, ATKV-re­de­naars, dra­ma, de­bat, En­g­lish E­ve­ning, Pu­blic S­pea­king en na­tuur­lik die A­fri­kaans Eks­po!

Die Mnr. en Mej. P­re­to­ri­aNoord-kom­pe­ti­sie is ’n spog­ge­leent­heid. Die deel­ne­mers se hoog­te­punt is die ont­wer­pers­pak­ke en –rok­ke wat die aand ge­dra word en die ho­pe pry­se waar­mee hul­le weg­loop.

Die skool gee nuwe be­te­ke­nis aan die woord “re­vue”. Bui­ten hul eie re­vue-af­rig­ters, ge­bruik hul­le ook die diens­te van die cho­re­o­graaf Be­lin­da van Vuur­en. Die groep tree jaar­liks by ver­skeie kuns­wed­stry­de en in die S­taats­te­a­ter op.

Die Ho­ër­skool P­re­to­ria-Noord bied ook hul eie ta­lent­kom­pe­ti­sie aan – die PNNK (P­re­to­ri­aNoord Na­si­o­na­le Kuns­te­fees) – waar leer­lin­ge hul ta­len­te kan ver­toon. Hier tree hul ju­ni­or en se­ni­or to­neel­groe­pe op, as­ook in­di­vi­due en groe­pe wat hul eie op­voe­rings kan le­wer, sing, dans of in­stru­men­te be­speel. Selfs die on­der­wy­sers het laas­jaar hul ta­len­te ge­wys met ’n ge­sin­chro­ni­seer­de-swem i­tem.

Die ta­le sorg vir ve­le ge­leent­he­de, waar die leer­lin­ge hul kre­a­ti­wi­teit kan ge­bruik.

Uit die aan­vank­li­ke 2 100 re­de­naars land­wyd het dié skool se Ger­mi Pretorius in die vyf­de plek uit die stryd ge­tree uit s­legs 17 fi­na­lis­te.

Leer­lin­ge van die skool maak ook op na­si­o­na­le vlak hul stem dik deur deel­na­me aan die A­fri­kaans Eks­po. In 2015 kon hul­le by die FAK-been van die Eks­po met nie min­der nie as 43 goue ser­ti­fi­ka­te weg­stap.

Hul kre­a­tie­we sy kry mo­men­tum ty­dens die graf­fi­ti-kom­pe­ti­sie waar­heen die voe­ding­sla­er­sko­le uit­ge­nooi word.

Nog ’n hoog­te­punt op die ka­len­der is die win­ter­tee, wat jaar­liks in Au­gus­tus plaas­vind.

Hier kry die vroue die ge­leent­heid om hul gas­te te be­derf en al­mal kan lek­ker saam lag én huil. Van die ge­nooi­de kuns­te­naars het al in­ge­sluit Ri­aan Cruy­wa­gen, To­bie Cron­jé en Neels Cla­sen. Dis de­fi­ni­tief ’n dag om nie mis te loop nie!

Die laas­te, maar be­slis nie die min­ste nie is die Da-in­nie-Noor­de Kar­na­val, wat el­ke jaar in Mei plaas­vind en waar gas­kuns­te­naars men­se van al­le ou­der­dom­me ver­maak.

Van­jaar gaan Jay Sa­ter­dag­aand op­tree. Van die vo­ri­ge kuns­te­naars sluit in S­te­ve Hof­meyr, Theuns Jor­daan, Bok van B­lerk en El­vis Blue.

Die Ho­ër­skool P­re­to­ria-Noord bied on­ge­twy­feld vir al­le leer­lin­ge die ge­leent­heid om hul­le kre­a­ti­wi­teit uit te leef!

Ger­mi Pretorius het die Ho­ër­skool P­re­to­ria­Noord se naam hoog ge­hou by die na­si­o­na­le ATKV­kom­pe­ti­sie waar sy ’n vyf­de plek be­haal het.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.