Klo­fies pres­teer

Beeld - - Skolenuus -

Bo: Bon­nie Ras (mid­del), die Klo­fies se hek­kies­af­rig­ter, het re­de ge­had om breed te glim­lag op van­jaar se Suid­A­fri­kaan­se at­le­tiek­kam­pi­oen­skap. Sy het twee SA kam­pi­oe­ne in on­der­skei­de­lik die 400 m­hek­kies vir mei­sies en 400 m­hek­kies vir seuns ge­had. Be­lin­di van der Merwe (links) het haar 400 m­hek­kies in ’n per­soon­li­ke bes­te tyd van 59.56 se­kon­des kaf­ge­draf. Sy is ook deel van die oe­fen­groep waar­uit die span vir die Wê­reld Ju­ni­or­kam­pi­oen­skap ge­kies gaan word. Ro­han van der Walt het ’n baie suk­ses­vol­le sei­soen ge­had en sy i­tem op die kam­pi­oen­skap met oor­tui­ging ge­wen. Regs: Twee ro­bo­ti­ka­span­ne van die Ho­ër­skool Wa­ter­kloof het aan ’n Ro­bo­ti­ka­kom­pe­ti­sie by die Rand­se Paas­skou deel­ge­neem. Hul­le het die vol­gen­de tro­feë ver­o­wer: Eer­ste plek in Ro­bot Per­for­man­ce, die Rockwell Col­lins­prys vir ro­bot­ont­werp so­wel as die in­spi­ra­sie­toe­ken­ning vir in­no­va­sie. Dié span gaan Suid­A­fri­ka oor drie we­ke in A­me­ri­ka by die Wê­reld­kam­pi­oen­skap ver­teen­woor­dig. Voor is Car­lo Ver­ster, Tro­nel Vis­ser, Lou­is Del­port en Ni­cho­las Pym. Ag­ter: Kar­mi Mul­der, E­drich En­gel­brecht en Chris­to­pher Baum­gart. .

Bo: Op die sport­veld is die drie sko­le ge­son­de me­de­din­gers, maar op kul­tuur­vlak werk die leer­lin­ge van die Ho­ër­skool Wa­ter­kloof, die Ho­ër­skool Men­lo­park en die Ho­ër­skool Gars­fon­tein goed saam. Die kwar­taal het be­gin met ’n ge­dreun van so­wat 350 koor­stem­me en ’n 70stuks or­kes­le­de. T­res S­cho­la­rum is ’n i­ni­si­a­tief van die Ho­ër­skool Wa­ter­kloof se mu­siek­de­par­te­ment om dié drie sko­le in ’n ge­sa­ment­li­ke kul­tuur­pro­duk­sie by­me­kaar te bring. Die droom het van­jaar ge­stal­te ge­kry met die kon­sert wat by die Lux Mun­di­ge­meen­te ge­hou is. El­ke skool het sy eie pro­gram van on­ge­veer ’n half­uur aan­ge­bied, waar­na al die ko­re en or­kes­te in twee mas­sa­i­tems saam op die ver­hoog, on­der lei­ding van die Ho­ër­skool Wa­ter­kloof se or­kes­di­ri­gent, Ed­die Clay­ton, op­ge­tree het. Die aand is af­ge­rond deur die St. Be­ne­dict’s­doe­del­sa­k­or­kes wat aan die mas­sa­i­tem deel­ge­neem het.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.