En as daar dan géén nuus is?

Beeld - - Skolenuus -

’n Dag son­der nuus is se­ker­lik ’n koe­rant­re­dak­teur se groot­ste nag­mer­rie.

Waar­oor gaan die men­se praat?

’n Voor­blad­sto­rie met die op­skrif “Lek­ker dag vir P­re­to­ria voor­spel”. Ge­volg deur “Al­le kin­ders gis­ter aan­we­sig by sko­le in die stad” as twee­de sto­rie kan tog nie in die reg­te wê­reld op ’n koe­rant se voor­blad ver­skyn nie.

Men­se kla dat ’n koe­rant net sleg­te nuus dra, maar hul­le wil nie goeie nuus lees nie. Dit is net nie nuus nie.

In 1921 was daar só ’n dag in P­re­to­ria. Ek kan my die pa­niek in die nuus­kan­toor voor­stel. Soos ’n mon­ster het die hor­lo­sie teen die muur die se­kon­des af­ge­tik. Sak­tyd het mee­do­ën­loos na­der ge­kruip. Steeds was die voor­blad leeg.

Toe kom een re­dak­sie­lid met die voor­stel dat die koe­rant sy eie nuus moet skep.

“Kom ons be­gin met ’n sto­rie dat die S­paan­se griep weer uit­ge­breek het,” was die y­we­ri­ge joer­na­lis se i­dee. Drie jaar te­vo­re was die S­paan­se griep vir maan­de die groot sto­rie in SuidA­fri­ka. Maar dit was drie jaar ge­le­de.

“Ska­kel die de­par­te­ment van ge­sond­heid, hoor wat hul­le sê. Dalk is ons ge­luk­kig,” ant­woord ’n mis­moe­di­ge nuus­re­dak­teur.

’n Kort tyd­jie la­ter is die joer­na­lis weer voor die nuus­re­dak­teur se les­se­naar.

“Die de­par­te­ment sê daar is geen stuk­kie waar­heid in so ’n sto­rie nie. Trou­ens, die men­se daar sê dat so ’n sto­rie die top­punt van on­ver­ant­woor­de­li­ke ver­slag­ge­wing sal wees. Dit kan net on­no­dig pa­niek saai.” “Wat stel jy voor?” “Die SA Ver­e­ni­ging vir Vrou­e­stem­reg hou die week kongres. Ek kan uit­vind of daar nie nuus uit daar­die kongres kom nie,” pro­beer die joer­na­lis.

“Nee, nee. Ons le­sers is mans en S­muts-men­se. Hul­le wil van vrou­e­stem­reg niks weet nie. Met so ’n sto­rie gaan ons baas, dr. En­ge­len­burg, ons da­de­lik ont­slaan.

“Vroue lees nie koe­ran­te nie. Hoe­kom die klomp nou dink hul­le moet stem­reg kry, weet nug­ter. Dit is in elk ge­val ’n mal perd.”

Toe gaan daar ’n lig aan. Op Sa­ter­dag­aand 11 Ju­nie 1921 is daar ’n by­een­koms in die Vry­mes­se­laars­saal. Die Duit­se kon­sul word ná die oor­log in Eu­ro­pa terug in P­re­to­ria ver­wel­kom.

“Dít kan die ding doen. Vind uit wie die kon­sul-ge­ne­raal gaan wees. Ons kan ’n sto­rie hier­om bou.

“Die oor­log is ver­by. Ons moet ver­ge­we en ver­geet. Duits­land is, soos die Trans­vaal twee de­ka­des te­vo­re, ver­woes. Soos in ons ge­val, so ook in die ge­val van Duits­land is dit nou die tyd om ’n hand van vriend­skap uit te steek.”

So het die Volks­blad van 10 Ju­nie 1921 ver­skyn met ’n sto­rie op die voor­blad, “Suid-A­fri­ka reik hand van vriend­skap na Duits­land uit”.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.