Le­gen­des kry boek

Beeld - - Tshwane Sport - S­tuur pad­wed­loop­nuus na go­bey@tel­kom­sa.net.

De­wald S­teyn het ver­le­de week sy boek oor die ge­skie­de­nis van Suid-A­fri­kaan­se veld­loop- en mid­del- en lang­af­stand-at­le­tiek in Cen­tu­ri­on be­kend ge­stel.

Ver­skeie van die land se to­pat­le­te soos Fa­nie van Zyl en Bru­ce For­dy­ce het die ge­leent­heid by­ge­woon. Die boek be­slaan vyf vo­lu­mes en skets ’n vol­le­di­ge prent­jie van at­le­te, hul pres­ta­sies en die ont­wik­ke­ling van ad­mi­nis­tra­sie se­dert die be­gin­ja­re in Suid-A­fri­kaan­se at­le­tiek.

S­teyn was self ’n kom­pe­te­ren­de at­leet tus­sen 1965 en 1994 toe hy op pro­vin­si­a­le en na­si­o­na­le vlak merk­waar­di­ge pres­ta­sies op die baan, in veld­lo­pe en in pad­wed­lo­pe be­haal het. In 1966 is hy as naas­wen­ner in die SuidA­fri­kaan­se veld­loop­kam­pi­oen­skap aan­ge­wys, kort op die hak­ke van De Vil­liers Lam­precht (die eer­ste at­leet wat die myl in on­der vier mi­nu­te in Suid-A­fri­ka kon vol­tooi). Hy was ook ’n pro­mi­nen­te ad­mi­nis­tra­teur wat ver­skeie toe­ken­nings ont­vang het vir die ont­wik­ke­ling van at­le­tiek. Hy is ook be­kend as die or­ga­ni­seer­der van die be­ken­de Hy­per to Hy­per Ma­ra­thon.

Vol­gens S­teyn het Suid-A­fri­kaan­se at­le­tiek al so­veel le­gen­des op­ge­le­wer, maar hul pres­ta­sies het met­ter­tyd ver­ge­te ge­raak om­dat die bron­ne waar­in dit aan­ge­te­ken was nie meer al­ge­meen be­skik­baar was nie.

Hoe­wel sy na­vor­sing aan­vank­lik s­legs op veld­lo­pe ge­fo­kus was, het hy be­sluit om pad- en baan­at­le­te wat nie aan veld­lo­pe deel­ge­neem het nie, ook in te sluit om vol­le­dig­heid te ver­se­ker. La­ter het hy sy na­vor­sing ook na stap­pers uit­ge­brei. Ver­skeie van die at­le­tiek­le­gen­des wat die aand by­ge­woon het, was ver­heug oor die pu­bli­ka­sie om­dat dit hul pres­ta­sies vir die na­ge­slag­te sal be­waar. Be­lang­stel­len­des kan S­teyn kon­tak by de­walds@wor­l­don­li­ne.co.za of 082 442 1860.

) Die A­si­cs Gau­teng-Noord­nag­veld­loop vind Vry­dag on­der die sprei­lig­te van die Tshwa­ne U­ni­ver­si­teit van Teg­no­lo­gie in P­re­to­ria-Wes plaas. Die by­een­koms be­gin om 17:00. Veld­lo­pe is baie ge­wild in P­re­to­ria en or­ga­ni­seer­ders ver­wag meer as ’n dui­send deel­ne­mers. Ska­kel Gau­teng-Noord-at­le­tiek by 012 327 4932 vir meer in­lig­ting. )

De­wald S­teyn het ver­le­de week sy boek oor die ge­skie­de­nis van Suid­A­fri­kaan­se veld­loop­ en mid­de­len lang­af­standat­le­tiek in Cen­tu­ri­on be­kend ge­stel.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.