2 Gup­tas kry hul bur­ger­skap uit­son­der­lik

Beeld - - News - P­hil­da Es­sop

Suid-A­fri­kaan­se bur­ger­skap is in “uit­son­der­li­ke om­stan­dig­he­de” aan twee le­de van die om­stre­de Gup­ta­fa­mi­lie toe­ge­staan.

Ma­lu­si Gi­ga­ba, mi­nis­ter van bin­ne­land­se sake, het in ant­woord op ’n ge­skre­we par­le­men­tê­re vraag ge­sê drie le­de van die Gup­ta-fa­mi­lie het in 2015 bur­ger­skap ge­kry en ’n vier­de – ’n ba­ba – in Maart van­jaar.

Gi­ga­ba het in ant­woord op die vraag deur Ha­niff Hoo­sen, DA-LP, ge­sê ene V. Gup­ta, wat in Ju­lie 1986 ge­bo­re is, se bur­ger­skap is in No­vem­ber 2015 goed­ge­keur en dié van K. Gup­ta, wat in Au­gus­tus 2015 ge­bo­re is, in Maart van­jaar.

Nog twee aan­soe­ke – dié van A. Gup­ta, wat in De­sem­ber 1948 ge­bo­re is, en dié van S. Gup­ta, wat op 10 Mei 1970 ge­bo­re is – is op 27 Ju­lie 2015 in “uit­son­der­li­ke om­stan­dig­he­de” goed­ge­keur in­ge­vol­ge art. 5(9) van die Wet op Suid-A­fri­kaan­se Bur­ger­skap van 1995.

S­te­fa­nie de Sau­de, ’n ven­noot by die im­mi­gra­sie pro­ku­reurs­fir­ma Ei­sen berg d eS au de, het gis­ter ge­sê dit is uit die mi­nis­ter se ant­woord on­dui­de­lik na wat­ter “uit­son­der­li­ke om­stan­dig­he­de” hy ver­wys om­dat dit nie in die Wet op Bur­ger­skap of in die re­gu­la­sies om­skryf is nie. Dit laat “uit­son­der­li­ke om­stan­dig­he­de” oop vir in­ter­pre­ta­sie.

Bur­ger­skap kan vol­gens haar in­ge­vol­ge dié af­de­ling toe­ge­staan word as die aan­soe­ker toe­ge­laat is as ’n per­ma­nen­te Suid-A­fri­kaan­se in­wo­ner, vyf jaar in Suid-Afrika woon, ’n min­der­ja­ri­ge kind is van ’n aan­soe­ker wat in dié ka­te­go­rie aan­soek doen, die eg­ge­noot van ’n Suid-A­fri­kaan­se bur­ger is of oor­see in die staat se diens werk.

Die wet is in 2010 ge­wy­sig en maak voor­sie­ning vir “uit­son­der­li­ke om­stan­dig­he­de”, wat be­te­ken die mi­nis­ter kan ’n ser­ti­fi­kaat van na­tu­ra­li­sa­sie as ’n Suid-A­fri­kaan­se bur­ger uit­reik aan ’n ap­pli­kant wat nie vol­doen aan die ver­eis­tes van die wet wat ver­band hou met ver­blyf of ge­wo­ne ver­blyf in die re­pu­bliek nie.

Wil­le ml e Roux ,’ n Kaap­se im­mi­gra­sie pro­ku­reur, sê ook die mi­nis­ter het son­der ’n om­skry­wing van “uit­son­der­li­ke om­stan­dig­he­de” wye dis­kre­sie. “In­ge­vol­ge die Grond­wet en die Wet op die Be­vor­de­ring van Ad­mi­nis­tra­tie­we Ge­reg­tig­heid moet dié dis­kre­sie al­tyd reg­ver­dig en ra­si­o­neel uit­ge­voer word en in­ge­vol­ge art. 5(9)(b) moet die re­des in die par­le­ment ter ta­fel ge­lê word.”

Die ver­eis­te dat die mi­nis­ter sy be­sluit moet reg­ver­dig, is se­dert 28 No­vem­ber 1997 van krag. “Soos uit die mi­nis­ter se ant­woord blyk, is die re­le­van­te aan­soe­ke vir bur­ger­skap in 2015 goed­ge­keur, wat be­te­ken dat die mi­nis­ter die suk­ses­vol­le ap­pli­kan­te (A. en S. Gup­ta) se na­me en re­des waar­om bur­ger­skap toe­ge­staan is, bin­ne 14 dae na­dat die par­le­ment van­jaar ge­o­pen het in die par­le­ment ter ta­fel moes ge­lê het.”

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.