TV soek iets nuuts

A­fri­kaan­se reek­se word ook be­plan

Beeld - - News - C­har­lea Sie­ber­ha­gen

Die SAUK het so­wat R1 mil­jard be­skik­baar vir die vervaardiging van plaas­li­ke in­houd vir die nu­we be­plan­de di­gi­ta­le ka­na­le.

Hlau­di Mot soen eng, be­dryf shoof, het ver­vaar­di­gers en pro­duk­sie­maat­skap­py e van­oor die he­le land heen gis­ter ge­nooi om hul oor­spronk­li­ke wer­ke aan die SAUK voor te lê.

“Daar is geen re­de waar­om ons hier­die Amerikaanse se­pies en dra­mas moet uit­saai nie,” het hy by die SAUK se hoof­kan­toor in Auck­land Park aan die groot groep men­se ge­sê.

Hon­der­de men­se kon nie sit­plek in die ou­di­to­ri­um kry nie en moes bui­te op vir ’n twee­de ses­sie wag.

“Jul­le sal ag­ter­kom dat daar al hoe meer her­uit­sen­dings op ons ka­na­le is.”

Vol­gens Mot­soe­neng wil hul­le die her­ha­lings ver­min­der en meer nu­we, plaas­lik ver­vaar­dig­de te­le­vi­sie­pro­gram­me op hul ka­na­le be­skik­baar stel.

“Daar sal ’n toe­ge­wy­de span wees wat aan­dag gee aan A­fri- kaan­se se­pies en dra­mas, en die bruin- en K­hoi­san-ge­meen­skap­pe sal be­trek word.

“Dit sal so wees vir al die ver­skil­len­de ta­le.”

Vol­gens Mot­soe­neng gaan hul­le ook die pro­ses­se ver­snel om se­ker te maak ver­vaar­di­gers wag nie twee maan­de om te hoor of ’n voor­stel wat hul­le ge­stuur het, goed­ge­keur is of nie.

“Ek sal ook ’n span aan­stel wat gaan toe­sien dat men­se se i­dees nie as guns­te goed­ge­keur word nie.”

Ver­vaar­di­gers wie se i­dees

Daar is geen re­de waar­om ons hier­die Amerikaanse se­pies en dra­mas moet uit­saai nie. — HLAU­DI MOT­SOE­NENG

goed­ge­keur word, sal ook ’n se­ke­re tei­ken hê wat be­reik moet word om se­ker te maak hul pro­gram bly op die lug.

“As jy nie die tei­ken haal nie, sal dit ’n an­der sto­rie wees.

“Dan gaan ons nie wins maak nie en ons sal die pro­gram on­mid­del­lik van die lug af­haal,” het hy ge­sê.

Vol­gens Mot­soe­neng gaan die SAUK ook meer doen om te help met die be­mar­king van nu­we pro­gram­me en sal hul in­ter­ne pro­duk­sie­maat­skap­py klei­ner pro­duk­sie­maat­skap­py e by­staan en hul­le tou­wys maak.

Die SAUK het ver­le­de week aan­ge­kon­dig met die oor­ska­ke­ling van a­na­loë na di­gi­ta­le aard­ge­bon­de te­le­vi­sie (DTT), kom vier nu­we ka­na­le wat spe­si­fiek op se­ke­re ta­le sal fo­kus.

Noord- en Suid-Sotho en Tswa­na sal saam ge­groe­peer word in ’n Sotho-ka­naal.

Zoe­loe, X­ho­sa, S­wa­zi en N­de­be­le sal saam op die N­gu­ni-ka- naal wees, ter­wyl ’n der­de ka­naal Tson­ga en Ven­da sal huis­ves.

Die vier­de ka­naal sal A­fri­kaans­spre­ken­des, wat ook die K­hoi­san-ge­meen­skap in­sluit, be­dien.

Vol­gens Mot­soe­neng sal al ne­ge pro­vin­sies by die vervaardiging van nu­we in­houd be­trek word en sal geld vir el­ke pro­vin­sie be­skik­baar ge­stel word.

Dit is nog nie be­kend hoe die geld in­ge­deel gaan word nie.

Fo­to’s: ALET PRETORIUS

Dan­sers tree gis­ter op by ’n ge­leent­heid in Jo­han­nes­burg waar Hlau­di Mot­soe­neng, be­dryfs­hoof van die SAUK, ver­vaar­di­gers toe­ge­spreek het oor die geld wat vir plaas­li­ke in­houd op die vier nu­we di­gi­ta­le TV­ka­na­le be­skik­baar is.

Hlau­di Mot­soe­neng

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.