Tot 47% ho­ër wa­ter­ta­rie­we ‘sal Rus­ten­burg­sko­le swaar tref’

Beeld - - News - Su­san Cil­liers

’n Ver­ho­ging van tot 47% in wa­ter­ta­rie­we sal “ver­nie­ti­gend” vir sko­le in Rus­ten­burg wees.

“S­taat­sub­si­dies dek maar tus­sen 3% en 7% van die so­ge­naam­de ry­ker sko­le se kos­te, ter­wyl net hul mu­ni­si­pa­le kos­te 12% van die skool­geld in­sluk,” sê Paul Col­ditz, uit­voe­ren­de hoof van die Fe­de­ra­sie van Skool be­heer­lig­ga­me in Suid- Afrika (Fed­s­as).

Skool­geld sal dus aan­sien­lik ver­hoog moet word.

Frans Root man van die mu­ni­si­pa­le wag­hond or­ga­ni­sa­sie M unSol­ve vra ou­er som van­aand op ’n o­pen­ba­re deel­na­me- ver­ga­de­ring met die Rus­ten­burg- mu­ni­si­pa­li­teit bes waar­teen die reu­se­ta­rief­ver­ho­ging aan te te­ken.

Die ver­ho­ging raak al­le nie­re­si­den­si­ë­le ver­brui­kers, soos sko­le, ker­ke, nie­wins­ge­wen­de or­ga­ni­sa­sies en staats­in­stel­lings.

Die pu­bliek het nog net so­wat ’n week tyd om skrif­te­li­ke ver­toë teen die ver­ho­ging in te dien.

Root­man sê in­dien so ’n ver­ho­ging goed­ge­keur word, sal skool­geld met tot 10% kan styg.

“Een van die pro­mi­nen­te sko­le sal so­wat R80 000 per maand meer vir wa­ter op­dok.

“Naas sa­la­ris­se wat ou­ers via skool be­heer­lig­ga­me be­taal, het mu­ni­si­pa­le kos­te die groot­ste in­vloed op jaar­lik­se skool­geld om­dat som­mi­ge sko­le se staats­toe­la­es nie eens een maand se mu­ni­si­pa­le re­ke­ning dek nie.”

Root­man sê on­der­ne­mings, soos Rain­bow C­hic­ken, kan ge­mid­deld tot R600 000 meer per maand vir wa­ter be­taal.

“My­ne wat wa­ter van Rand Wa­ter en Ma­ga­lies Wa­ter kry, se ta­rief styg met so­wat 10%. On­der­ne­mings wat wa­ter van die mu­ni­si­pa­li­teit kry, word be­na­deel.

“Dit moet neer­slag vind in ’n plaas­li­ke e­ko­no­mie wat reeds ge­buk gaan on­der die druk van ’n suk­ke­len­de pla­ti­num­be­dryf.”

Vol­gens Root­man pro­beer die mu­ni­si­pa­li­teit nou ver­goed vir 45% wa­ter­ver­lie­se weens swak be­stuur en die nie­hef­fing van diens­te­geld in ver­al swart woon­ge­bie­de.

“Die Rus­ten­burg-mu­ni­si­pa­li- teit het geen man­daat om gra­tis wa­ter te ver­skaf aan ver­brui­kers wat nie as arm­las­ti­ges ge­re­gis­treer is nie. Daar is meer wins op­ge­sluit in die ver­min­de­ring van die wa­ter­ver­lie­se as in ho­ër ta­rie­we.”

Root­man sê wa­ter­ta­rie­we be­hoort nie met meer as in­fla­sie te styg nie.

“Dis ook in oor­een­stem­ming met rig­ly­ne hier­oor van die na­si­o­na­le te­sou­rie.”

As die ver­ho­ging deur­ge­voer word, wil hul­le die mu­ni­si­pa­li­teit hof toe neem as die ge­meen­skap ge­noeg gel­de­li­ke steun daar­voor kan gee.

Hy sê in­wo­ners kan op o­pen­ba­re ver­ga­de­rings, skrif­te­lik of deur ’n raads­lid be­swaar aan­te­ken.

Die Rus­ten­burg-mu­ni­si­pa­li­teit het se­dert eer­gis­ter nie op ver­soe­ke om kom­men­taar ge­re­a­geer nie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.