Jy kan wel al ver­volg word oor e­tol

Beeld - - News - Nom­bu­le­lo Ma­ny­a­na

Mo­to­ris­te sal nie ver­vol­ging weens on­be­taal­de e-tol­geld kan ver­my om­dat die VF+ ’n klag by die Na­si­o­na­le Ver­brui­kers kom­mis­sie daar­oor in­ge­dien het nie.

T­re­vor Hat­tingh, woord­voer­der van die kom­mis­sie, sê die Suid-A­fri­kaan­se Na­si­o­na­le Pa­da­gent­skap (San­ral) kan voort­gaan met die uit­rei­king van si­vie­le dag­vaar­dings om­dat die kom­mis­sie die kwes­sie nie nou on­der­soek nie.

“Ons het nou bloot met be­we­rings te doen wat ge­staaf moet word. Tot­dat dit ge­doen is, is daar niks ver­keerd daar­mee dat San­ral dag­vaar­dings uit­reik nie.”

Die V F+ het in No­vem­ber ver­le­de jaar’ n klag by die Ver­brui­kers kom­mis­sie in­ge­dien waar­in hy aan­voer dat San­ral se meet­in­stru­men­te nie vol­doen aan wets­ver­eis­tes nie en hy daar­om nie e-tol­geld kan hef nie.

’n Be­mid­de­lings pro­ses met San­ral het se­dert­dien ’n dooi­e­punt be­reik.

Adv. An­ton Al­berts, VF+woord­voer­der oor ver­voer, sê San­ral se drei­ge­ment dat hy si­vie­le dag­vaar­dings gaan uit­reik aan dié wat nie teen Maan­dag­aand hul e-tol­skuld be­taal het nie, is op­por­tu­nis­ties.

Vol­gens Al­berts mag San­ral geen re­ke­ning uit­reik of stap­pe doen om geld in te vor­der tot­dat die kom­mis­sie ’n be­vin­ding ge­doen het nie.

Dié po­si­sie is ge­grond op regs­ad­vies en die VF+ het die kom­mis­sie ver­soek om San­ral op­drag te gee om nie dag­vaar­dings uit te reik nie, sê hy.

A­so­gan Mood­ley, uit­voe­ren­de hoof van die na­si­o­na­le re­gu­leer­der van ver­plig­te spe­si­fi­ka­sies (NRVS), het op 14 Au­gus­tus ver­le­de jaar per brief be­ves­tig dat San­ral nooit aan­soek ge­doen het om die e-tol­toe­rus­ting in­ge­vol­ge wets­ver­eis­tes by die re­gu­leer­der te laat ser­ti­fi­seer nie. Die NRVS het ook be­ves­tig dat San­ral nooit aan­soek ge­doen het om ser­ti­fi­se­ring nie.

Hat­tingh sê die kom­mis­sie se rol was net om ’n re­so­lu­sie tus­sen San­ral en die VF+ te ver­ge­mak­lik. Die NRVS moet ver­der be­slui­te neem.

Al­berts stel voor dat men­se wat in­tus­sen ’n dag­vaar­ding kry die VF+ of die Bond­ge­noot­skap teen S­te­de­li­ke Tol kon­tak.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.