Ca­pi­tec hof toe ge­sleep weens le­nings

Beeld - - Sake - – Niel Jou­bert

Jo­han­nes­burg. – Ca­pi­tec word hof toe ge­sleep weens “uit­bui­ten­de le­nings”, maar die bank sê hy doen niks ver­keerd nie.

Sum­mit Fi­nan­ci­al Part­ners sleep Ca­pi­tec hof toe weens die bank se mul­ti-le­nings­pro­duk wat vol­gens hom vir die maat­skap­py ’n “on­ge­reg­ver­di­ge for­tuin” in die sak gebring het.

Vol­gens Sum­mit, ’n ver­brui­kers wag­hon­de n skuld be­ra­der, is dié le­nings duur, roe­ke­loos en buit dit kli­ën­te uit.

Carl Fis­cher, hoof van be­mar­kings- en kor­po­ra­tie­we aan­ge­leent­he­de van Ca­pi­tec, sê die le­ning ter spra­ke is ’n le­ning oor een maand, soort­ge­lyk aan wat an­der ban­ke bied en is ge­struk­tu­reer om aan kli­ën­te mak­li­ker toe­gang te gee tot kre­diet.

“Ons ver­skil ten sterk­ste van die be­we­rings oor (die le­nings) se wet­tig­heid,” sê Fis­cher. “Ons glo stel­lings en be­we­rings is ge­maak wat nie kor­rek is nie om­dat teg­nie­se as­pek­te ver­keerd ver­staan word.”

Fis­cher sê wan­neer ’n kli­ënt in ’n tak aan­soek ge­doen het om ’n le­ning, laat die pro­ses hom toe om nog ’n le­ning oor een maand te neem in die vol­gen­de maand. ’n Kre­diet-on­der­soek word weer ge­doen vir el­ke aan­soek en die kos­te van die le­ning is bin­ne die per­ke soos uit­een­ge­sit in die Na­si­o­na­le K­re­diet­wet, sê Fis­cher.

“Kli­ën­te word geen­sins uit­ge­buit nie, en die koers van wan­be­ta­ling op hier­die le­nings is nie ho­ër as dié van le­nings oor 12 of 24 maan­de nie.”

Fis­cher sê hul­le sal ant­woord op al­le spe­si­fie­ke be­we­rings van Sum­mit in hof­stuk­ke en voor die hof.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.