Gord­han kap na ‘ar­ro­gan­sie’ by staats­in­stel­lings

Beeld - - Sake -

Hy be­speur ’n on­lang­se nei­ging dat wan­neer di­rek­sies van staats­on­der­ne­mings din­ge doen wat hul­le nie ver­on­der­stel is om te doen nie, hul­le vlak­ke van ar­ro­gan­sie en stryd­lus­tig­heid ver­toon wat nie strook met goeie kor­po­ra­tie­we be­heer en ­be­stuur nie.

“De­nel se di­rek­sie moet hier­die bood­skap ter har­te neem,” het Pra­vin Gord­han, min­ster van fi­nan­sies, gis­ter ge­sê. Dit was in re­ak­sie op vrae oor sy be­gro­tings­re­de van die na­si­o­na­le te­sou­rie in die par­le­ment.

De­nel en die te­sou­rie is haaks oor ’n ge­sa­ment­li­ke on­der­ne­ming wat dié wa­pen­ver­vaar­di­ger met VR La­ser, ’n maat­skap­py met Gup­ta­ban­de, be­gin het – son­der dat hy eers by die te­sou­rie goed­keu­ring ge­kry het.

Hy het ook vrae van Da­vid May­nier, DA­woord­voer­der oor fi­nan­sies, be­ant­woord oor die be­sluit om ’n af­vaar­di­ging van drie mi­nis­ters, Mild­red O­lip­hant, mi­nis­ter van ar­beid, Mo­se­ben­zi Z­wa­ne, mi­nis­ter van mi­ne­ra­le bron­ne, en Gord­han self, te laat ver­ga­der met vier fi­nan­si­ë­le in­stel­lings­wat be­sluit het om ban­de te ver­breek met die Gup­ta­maat­skap­py Oak­bay In­ves­t­ments.

Gord­han was baie saak­lik: Hui­di­ge wet­ge­wing ver­eis van ban­ke om hul kli­ën­te te ken en hul­self te be­skerm teen mis­bruik om on­wet­tig ver­kryg­de in­kom­ste te ver­doe­sel. “Ons fi­nan­si­ë­le in­stel­lings funk­si­o­neer on­der streng en deur­sig­ti­ge re­gu­la­to­rie­se be­heer. Hul­le mag nie on­bil­lik tus­sen kli­ën­te en moont­li­ke kli­ën­te dis­kri­mi­neer nie.

“Ge­grief­de kli­ën­te kan hul­le tot me­ga­nis­mes om ge­skil­le te be­sleg en die ho­we wend, het hy vol­gens Bu­si­nes­day Li­ve, ge­sê.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.