Plat­te­land­se sen­trums bied nog ge­leent­he­de

Beeld - - Sake -

Jo­han­nes­burg. – Die ge­leent­heid om in die na­bye toe­koms weer ’n me­ga-ont­wik­ke­ling soos die Mall of A­fri­ca te fi­nan­sier is skraal, ten­sy daar ’n dra­ma­tie­se ver­an­de­ring in die e­ko­no­mie plaas­vind.

Só sê D’An­vo Jo­nes, P­re­to­ri­a­se af­de­lings­hoof van ei­en­doms fi­nan­sie­ring by Ned­bank Cor­po­ra­te and In­ves­t­ment Ban­king (NCIB), wat die geld vir die ont­wik­ke­ling van dié reu­se­sen­trum voor­ge­skiet het.

“Dit was die groot­ste le­ning wat dié bank nóg vir die ont­wik­ke­ling van ’n en­ke­le ei­en­dom toe­ge­staan het.”

Hy sê die ont­wik­ke­ling van me­ga-pro­jek­te, dié wat fi­nan­sie­ring van meer as R1 mil­jard ver­eis, word ge­demp deur die e­ko­no­mie­se voor­uit­sig­te. “Op kort tot me­di­um­ter­myn lyk voor­uit­sig­te iet­wat mis­troos­tig, ver­al ten op­sig­te van die ska­me­le groei in die bru­to bin­ne­land­se pro­duk (BBP).”

Vol­gens Sta­tis­tie­ke SuidA­fri­ka (SSA) was die groei in die BBP 0,6% op ’n kwar­taal-grond­slag in die vier­de kwar­taal van ver­le­de jaar.

Sty­gen­de ren­te­koer­se plaas die op­brengs­koers op nu­we ont­wik­ke­lings on­der druk, wat dit ver­der moei­lik maak om me­ga-tran­sak­sies te be­klink.

Om dié re­de het ’n he­le ka­boe­del ge­no­teer­de ei­en­doms­fond­se hul vler­ke na die bui­te­land ge­sprei om munt uit guns­ti­ge ge­leent­he­de daar te slaan. Eu­ro­pa en Oos-Eu­ro­pais van die guns­te­ling be­leg­gings be­stem­mings.

“Dit be­te­ken eg­ter nie dat daar nie steeds fi­nan­sie­ring s­ge­leent­he­de in Suid-Afrika is nie,” sê hy.

NCIB se ei­en­doms fi­nan­sie­ring s af­de­ling is op­ti­mis­ties oor die plat­te­land en fi­nan­sier nu­we win­kel­sen­trums van tus­sen 8 500 m² en 30 000 m² in voor­heen be­na­deel­de ge­bie­de. Jo­nes sê heel­wat van die ge­bie­de in on­der meer die La­e­veld en Lim­po­po is steeds on­der­be­dien met win­kel­ruim­te en ver­brui­kers daar be­stee ’n groot deel van hul in­kom­ste aan ver­voer vir in­ko­pie­tog­te.

Hy sê in die hui­di­ge e­ko­no­mie gaan die ont­wik­ke­laars wat ’n ste­wi­ge ba­lans­staat en kon­tan­t­re­ser­wes het, die wen­ners wees.

NCIB se ei­en­doms fi­nan­sie­ring s af­de­ling is Suid-Afrika se mark­lei­er met ’n mark­aan­deel van 33,5% en ’n to­ta­le na­si­o­na­le boek van R125 mil­jard.

Die vier groot­ste tran­sak­sies wat in Kaap­stad ge­fi­nan­sier is, is die Cla­ra An­na Fon­tein-land­goed in Dur­ban­vil­le van R265 mil­joen, die Ma­di­son-ont­wik­ke­ling in Ob­ser­va­to­ry van R145 mil­joen, die Bur­gun­dy-land­goed in Mil­ner­ton van R 280 mil­joe­ne n die Dis-C h e m-ver­sprei­dings en tru min Kaap­stad van R 212 mil­joen.

On­der die win­kel­sen­trums wat in on­lang­se ja­re ge­fi­nan­sier is, tel die Ba­y­west Mall net bui­te Port E­li­za­beth, die BT N­gebs-win­kel­sen­trum in Mt­ha­tha en die Fo­rest Hill­sen­trum in Cen­tu­ri­on.

Fo­to: CI­TY P­RESS

Die Mall of A­fri­ca in Mid­rand.

D’An­vo Jo­nes, P­re­to­ri­a­se af­de­lings­hoof van ei­en­doms­fi­nan­sie­ring by Ned­bank Cor­po­ra­te and In­ves­t­ment Ban­king (NCIB).

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.