R220 m. be­lê in Vry­staat­se gas­veld

Sal in méér as SA se vraag voor­sien

Beeld - - Sakenuus - El­vi­ra Wood

Jo­han­nes­burg. – Na­ge­noeg R220 mil­joen gaan in ’n pro­jek be­lê word om helium vir die eer­ste keer van ’n bin­ne­land­se gas­veld in Suid-Afrika vir so­wel die plaas­li­ke as in­ter­na­si­o­na­le mark­te te pro­du­seer.

Dié ont­wik­ke­ling is Woens­dag deur The Lin­de Group en R­e­ner­gen in Jo­han­nes­burg be­kend ge­maak. Lin­de se fi­li­aal A­fri­can Oxy­gen (A­frox) en R­e­ner­gen se fi­li­aal Te­tra4 gaan saam die Vry­staat­se helium- en aard­gas­veld ont­gin.

“Hier­die is die eer­ste en e­nig­ste bin­ne­land­se gas­re­ser­we-ont­wik­ke­ling in Suid-Afrika wat daar­toe in staat is om ge­noeg helium vir verskeie spe­si­a­lis- en ny­wer­heids-mark­te te pro­du­seer,” sê S­chalk Ven­ter, uit­voe­ren­de hoof van A­frox.

“Die mees­te helium wat tans in Suid-Afrika ge­bruik word, word in­ge­voer. Wan­neer hier­die aanleg ten vol­le funk­si­o­neer, sal ons die he­le Suid-A­fri­kaan­se mark kan voor­sien én kan uit­voer,” sê hy.

Vol­gens hom voer A­frox tans so­wat 180 000 m3 helium per jaar in ter­wyl die nu­we aanleg so­wat 650 000 m3 sal kan le­wer. “Ons ver­wag dat die he­li­um­aan­vraag in die na­bye toe­koms gaan ver­dub­bel,” voor­spel hy.

Helium moet eers van aard­gas ge­skei word voor dit in vloei­ba­re vorm ver­voer kan word. “’n Spe­si­a­le aanleg word tans in Eu­ro­pa ont­werp en sal daar ge­bou word,” sê dr. A­lex­an­der Brandl van Lin­de.

“Dit sal dan in ’n mo­du­lê­re for­maat na Suid-Afrika ver­skeep word en gaan aan die ein­de van 2018 of vroeg in 2019 in ge­bruik ge­neem word.”

S­te­fa­no Ma­ra­ni, uit­voe­ren­de hoof van R­e­ner­gen, gee die ver­se­ke­ring dat die ont­gin­ning van die helium deur Te­tra4 geen im­pak op die om­ge­wing sal hê nie.

“Boor­ga­te soort­ge­lyk aan ’n ti­pie­se ses-duim-wye wa­ter­boor­gat gaan ge­bruik word en met ’n net­werk van la­e­druk­py­pe ver­bind word en dan na die aanleg ge­lei word,” sê hy.

Die gas veld is 187 000 ha groot met 25 mil­jard ku­bie­ke voet be­ves­tig­de gas­re­ser­wes.

Ma­ra­ni ver­dui­de­lik dat daar eg­ter geen voor­spel­ling is vir hoe lank die gas be­skik­baar sal wees nie.

“Daar is he­li­um­boor­ga­te wat na 60 jaar steeds die­self­de hoe­veel­heid helium le­wer,” sê hy.

“Die pro­jek word op verskeie ma­nie­re ge­fi­nan­sier waar­van Duit­se uit­voer kre­diet fi­nan­sie­ring een op­sie is aan­ge­sien Lin­de daar ge­se­tel is,” sê Ma­ra­ni.

) Die be­leg­ging van € 12 mil­joen tot € 13 mil­joen be­loop R220 mil­joen teen ’n wisselkoers van R17,00 teen­oor die eu­ro.

Fo­to: A­FROX

’n Boor­ma­sjien be­sig om vir aard­gas te boor na­by Wel­kom in die Vry­staat.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.