‘iP­ho­ne’ pryk nou op leer­pro­duk­te

Beeld - - Geklassifiseerd - Hanlie Stadler

Kaap­stad. – ’n C­hi­ne­se ver­vaar­di­ger van hand­sak­ke en an­der leer­goe­de­re mag die naam “iP­ho­ne” na har­te­lus ge­bruik.

Die BBC be­rig Ap­ple het ’n hof­stryd oor die han­dels­naam in Bei­jing teen Xin­tong Ti­an­di Techno­lo­gy ver­loor. Xin­tong Ti­an­di het in 2007 aan­soek ge­doen om die han­dels­naam “iP­ho­ne” in C­hi­na vir leer­pro­duk­te te ge­bruik en die aan­soek is in 2010 goed­ge­keur.

Ap­ple het reeds in 2002 in C­hi­na aan­soek ge­doen om reg­te op die han­dels­naam vir e­lek­tro­nie­se goe­de­re, maar dié aan­soek is eers in 2013 goed­ge­keur.

Vol­gens die land se hoog­ste hof kon Ap­ple nie be­wys dat iP­ho­ne ’n be­ken­de han­dels­naam was vóór Xin­tong Ti­an­di se aan­soek in 2007 nie.

Steve Job s het eer sop 9 Ja­nu­a­rie 2007 by die Ma­cwor­ld­kon­fe­ren­sie in Ka­li­for­nië aan­ge­kon­dig dat di ei Ph o n eo p pad is en die eer­ste iP­ho­ne is op 29 Ju­nie 2007 be­kend ge­stel, vol­gens Wi­ki­pe­dia.

C­hi­na is naas die VSA die groot­ste mark vir Ap­ple-pro- duk­te, maar in die re­sul­ta­te vir die eer­ste kwar­taal wat ver­le­de week uit­ge­reik is, die twee­de van Ap­ple se boek­jaar, is dit dui­de­lik dat Ap­ple op­draand kry. Ap­ple se in­kom­ste in gro­ter C­hi­na (wat Hong­kong en Tai­wan in­sluit) het met 26% ge­daal en sy mark­aan­deel het skerp ge­daal, van 18% teen ein­de Maart 2015 tot 12% van­jaar.

Die mil­jar­dêr-be­leg­ger Carl I­cahn het ver­le­de week ál sy oor­bly­wen­de Ap­ple-aan­de­le ver­koop om­dat hy be­kom­merd is oor die maat­skap­py se lot in C­hi­na.

In ’n on­der­houd met CNBC het I­cahn nie net na die swak sy­fers ver­wys nie, maar ook na re­gu­leer­ders wat die wê­reld vir mul­ti­na­si­o­na­le maat­skap­pye warm maak. Ap­ple kan by­voor­beeld nie al sy diens­te – soos iBooks en iTu­nes – in C­hi­na ver­koop nie.

Diens­te is nou die naas­groot­ste in­kom­ste­stroom vir Ap­ple naas die iP­ho­ne. So­wat 1 mil­jard men­se wê­reld­wyd het nou ’n iP­ho­ne.

CBS News be­rig dat I­cahn $2 mil­jard wins ge­maak het op die laas­te 53 mil­joen Ap­ple­aan­de­le wat hy ver­le­de week ver­koop het.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.