Cool Ca­pi­tal reis na Ve­ne­sië

Ver­teen­woor­dig SA op bi­ën­na­le

Beeld - - Kuns - AJ Op­per­man en Ru­dolf S­tehle

P­re­to­ria se Cool Ca­pi­tal-bi­ën­na­le s­prei bin­ne­kort sy vler­ke wan­neer hy ’n draai maak by die Ve­ne­sie­se Bi­ën­na­le, wat van 28 Mei tot 27 No­vem­ber duur.

Die man ag­ter Cool Ca­pi­tal, die P­re­to­ri­a­se ar­gi­tek Pie­ter Mat­hews van Mat­hews & As­so­ci­a­tes Ar­chi­tects, is deur die de­par­te­ment van kuns en kul­tuur aan­ge­wys as ku­ra­tor van die Suid-A­fri­kaan­se pa­vil­joen op die 15 de in­ter­na­si­o­na­le ar­gi­tek­tuur­ten­toon­stel­ling by die Ve­ne sies e Bi­ën­na­le.

“Die de­par­te­ment van kuns en kul­tuur kies jaar­liks wie SuidA­fri­ka in Ve­ne­sië ver­teen­woor­dig. Die ku­ra­tor kies dan wie Suid-Afrika sal ver­teen­woor­dig ,” sê Car­la Tal­jaard, Cool Ca­pi­ta l-pro­jek­ko­ör­di­neer­der.

“Die de­par­te­ment is die groot on­der­steu­ner en hul­le maak dit gel­de­lik moont­lik vir ons om te gaan.”

Al­te­sa­me 64 lande word by die ar­gi­tek­tuur ten­toon­stel­ling ver­teen­woor­dig.

Cool Ca­pi­tal, die wê­reld se eer­ste “ku­ra­tor­lo­se, doen-dit- self -, guer­ril­la bi ë n na l e ”, is die eer­ste keer in 2014 in P­re­to­ria aan­ge­bied.

Tal­le van die lande se voor­ste kuns­te­naars is toe ge­nooi om deel te neem aan ’n ver­skei­den­heid kuns­pro­jek­te oor die stad heen en die pu­bliek is aan­ge­moe­dig om hul eie kuns­in­stal­la­sies in die stad op te rig.

Meer as 1 000 men­se het uit­ein­de­lik aan die eer­ste bi­ën­na­le deel­ge­neem

Cool Ca­pi­tal se doel­stel­ling was om die be­staan­de bu­ro­kra­tie­se ver­hou­ding tus­sen stad, in­wo­ners en o­pen­ba­re ruim­tes te be­vraag­te­ken en daar­deur ’n nu­we sin van ei­e­naar­skap aan te moe­dig, sê Mat­hews.

Vol­gens Tal­jaard gaan die he­le Cool Ca­pi­tal-bi­ën­na­le na Ve­ne­sië.

“Die boek wat saam­ge­stel is oor die Cool Ca­pi­tal-bi­ën­na­le gaan na Ve­ne­sië. ’n Dui­send ek­sem­pla­re daar­van word ge­neem en daar gaan dit uit­ge­deel word aan die pers en men­se wat die pa­vil­joen be­soek. Dit gee nou aan kuns­te­naars, wat dalk an­der­sins nie kon nie, die ge­leent­heid om ook in Ve­ne­sië ver­teen- woor­dig te word.”

Mat­hews het ’n aan­tal wer­ke ge­kies om na Ve­ne­sië te neem. Dit is wer­ke wat goed aan­sluit by die ar­gi­tek­tuur ten­toon­stel­lings e hoof­te­ma: “Re­por­ting from the Front”.

“Ons pro­beer se­ke­re de­le van die Cool Ca­pi­tal-bi­ën­na­le uit­lig,” sê Tal­jaard, “wat vir ons goeie voor­beel­de van so­si­a­le ar­gi­tek­tuur is en wat pas by die hoof­te­ma, by­voor­beeld 16 van die stoe­le wat leer­lin­ge aan die Ho­ër­skool Gars­fon­tein ge­verf het met klein te­mat­jies oor P­re­to­ria”.

Die an­der wer­ke is ’n stads­kaart deur E­ric du Plan; ’n land­skap­fo­to van P­re­to­ria deur De­wald van Hels­din­gen; die Cool Ca­pi­tal-do­ku­men­têr Dor­pS­tad, ver­vaar­dig deur E­na­ba Pro­ducti­ons, wat deur­gaans op die groot­skerm ver­toon sal word; Ri­na S­tut­zer se raam­werk van haar in­stal­la­sie Vas­ge­pen­de vlie­tend­heid II, Ken­eil­we Mo­koe­na en Ba­ne­le Khoza s e­land kuns in­stal­la­sies aa m met Si­te_S­pe­ci­fic en die kin­ders van Ma­me­lo­di, Di­a­ne Vic­tor en Craf­ford se stof­kuns­werk wat deur Vic­tor ge­skep is en deur Car­la Craf­ford ge­fo­to­gra­feer is; en I­zan­ne Wi­id, Sy­brand Wie­chers en Ike N­ko­a­na se drie klein beeld­hou­wer­ke wat elk ’n ver­skil­len­de as­pek van P­re­to­ria uit­beeld.

Die uit­stal­ling word ook on­der­steun deur die U­ni­ver­si­teit van P­re­to­ria en Bu­si­ness and Arts South A­fri­ca (Ba­sa).

Die C­hi­leen­se ar­gi­tek A­le­jandro Ara­ve­na is aan­ge­wys as die di­rek­teur van ar­gi­tek­tuur vir die Ve­ne­sie­se Bi­ën­na­le.

Ara­ve­na het die te­ma ge­kies en hy hoop lui­dens ’n me­di­a­ver­kla­ring die uit­stal­lings sal ver­ken hoe ar­gi­tek­tuur, be­ne­wens sy kre­a­tie­we en kul­tu­re­le as­pek­te, ook so­si­a­le, po­li­tie­ke, e­ko­no­mie­se en om­ge­wings­kwes­sies kan aan­roer.

“Daar word nie net ’n paar kuns­te­naars se werk ge­kies nie,” sê Mat­hews. “Al 1 000 kuns­te­naars word ver­teen­woor­dig. Dit is die eer­ste keer dat die Suid-A­fri­kaan­se pa­vil­joen in die ka­ta­lo­gus op­ge­neem word wat ge­du­ren­de die bi­ën­na­le ge­druk en ver­sprei word. Op die in­lig­tings­plaat by die Suid-A­fri­kaan­se pa­vil­joen sal ons ook in­lig­ting in I­ta­li­aans hê, want ons moet, maar ook in A­fri­kaans, En­gels en Se­pe­di.”

) Die twee­de Cool Ca­pi­tal-bien­na­le vind van 23 Sep­tem­ber tot 31 Ok­to­ber in P­re­to­ria plaas.

In­wo­ners word weer ge­nooi om die stad te ver­ken en hul eie kuns­in­stal­la­sies op te rig.

Die te­ma van van­jaar se bi­ën­na­le is “S­mall is Big” en ver­wys vol­gens Mat­hews na klein in­gry­pings wat ’n groot im­pak kan hê op die ver­be­te­ring van s­te­de­li­ke ruim­tes.

“Jy kan e­nig­iets vi­su­eels doen, so­lank dit by die te­ma aan­sluit. Só nooi ons men­se uit om hul kre­a­ti­wi­teit in hul om­ge­wing uit te leef,” sê Tal­jaard.

E­ric du Plan se stads­kaart van P­re­to­ria sal as deel van die Suid­A­fri­kaan­se uit­stal­ling op die Ve­ne­sie­se Bi­ën­na­le te sien wees.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.