Ge­niet ‘Os­kar’ én ete Son­dag

Beeld - - Kuns -

Son­dag (Moe­ders­dag) word ’n ver­to­ning van die be­kroon­de Os­kar en die pienk tan­nie met San­dra Prins­loo in die Fox­wood Hou­se-te­a­ter in Houg­h­ton aan­ge­bied. Daar word ook ’n Moe­ders­dag­e­te voor­ge­sit.

Os­kar en die pienk tan­nie het ge­ho­re oor die he­le land heen in tra­ne ge­had.

Prins­loo ver­stom met haar ver­tol­king as so­wel die jon­ge Os­kar as dié van ou­ma Ro­sa. Dit is ge­grond op É­ric-Em­ma­nu­el S­chmitt se boek Os­car et la da­me ro­se. Naò­mi Mor­gan het dit in A­fri­kaans ver­taal.

Die pro­duk­sie het pry­se ge­wen o­ral waar dit op­ge­voer is – bes­te de­buut op die Vry­fees, ter­wyl die Ab­sa KKNK en Clo­ver Aard­klop dit ook be­kroon het.

In 2013 het Os­kar drie Fië- sta-pry­se ge­kry – Prins­loo is aan­ge­wys as bes­te ak­tri­se en La­ra Bye as bes­te re­gis­seur. Dit is ook aan­ge­wys as die bes­te aan­bie­ding.

Die ver­to­ning be­gin om 12:00 en die ete word di­rek daar­na be­dien.

Kaart­jies vir die ver­to­ning kos R120 en vir die ete is dit R190 per per­soon (R175 per per­soon vir ta­fels van agt of meer).

Bel Joey Gra­ham by 011 486 0935 of stuur e-pos na in­fo@fox­wood.co.za om te be­spreek.

Sa­ter­dag word die kom­po­nis en be­ken­de koor­lei­er An­dré van der Mer­we om 16:00 ver­eer deur sy han­de in se­ment te ver­e­wig in Fox­wood se Tuin van Roem.

’n Spe­si­a­le roos­boom word ook vir hom ge­plant.

Van der Mer­we is die koor- lei­er van die S­tel­len­berg­mei­sie­skoor, die S­tel­len­bosch U­ni­ver­si­teits­koor en die Suid-A­fri­kaan­se Jeug­koor, wat on­der sy lei­ding die een prys ná die an­der wen.

Saar­tjie Bo­tha, di­rek­teur van die US Woord­fees, sal die hul­di­gings­toe­spraak le­wer.

Dit is deel van Fox­wood se i­ni­si­a­tief om gas­te van die kykNET-pro­gram San­dra op ’n draf­stap te ver­eer.

Van der Mer­we is op pad na Rus­land vir ’n in­ter­na­si­o­na­le koor­kom­pe­ti­sie.

Gas­te kan va­n­af 18:00 ook ’n à la car­te-ete ge­niet.

Kon­tak vir Gra­ham om die ge­leent­heid by te woon.

Fo­to: JACO MA­RAIS

San­dra Prins­loo in Os­kar en die pienk tan­nie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.