Ek en Max dink al hoe meer die­self­de

Beeld - - Kommentaar - I­zak S­mal­man van Bail­lie­park skryf:

Die skil­le be­gin uit­ein­de­lik van Max du P­reez se oë val en ek sê dit nie bloot om­dat ek en hy een­ders be­gin dink oor wat pre­sies in ons land aan die ge­beur is nie.

In sy ru­briek (“Ma­le­ma be­dreig SA se stabiliteit”, Beeld, 3 Mei) wys hy op die ge­vaar wat Ju­li­us Ma­le­ma se toe­spra­ke en uit­spra­ke vir die land in­hou.

Ma­le­ma hui­wer nie om dit dui­de­lik te stel dat hy ge­weld sal aan­moe­dig om sy sin te kry nie.

Du P­reez sê te­reg dat die land se weer­mag nie as pi­on ge­bruik moet word ten ein­de wie ook al se doel­wit­te te be­reik nie.

Hy ver­wys na­tuur­lik na Ma­le­ma se be­dek­te drei­ge­ment dat die weer­mag teen die ANC in op­stand mag kom. Al­mal van ons sid­der na­tuur­lik as daar spra­ke van ’n staats­greep mag wees.

Die on­sta­bi­li­teit in ons land is gro­ter as wat Du P­reez be­sef. Hy is selfs ten guns­te van pro­tes­op­tre­de wat vol­gens hom maar ge­weld­da­dig kan raak. Geen pro­tes­op­tre­de kan goed­ge­praat word wan­neer dit in­breuk op an­der se reg­te maak nie.

Kyk maar hoe is men­se se le­wens ont­wrig toe die pad­wer­kers so­pas die be­sig­ste pad in Afrika by Mid­rand en Cen­tu­ri­on ver­sper het.

Daar is so­veel an­der voor­beel­de van on­sta­bi­li­teit wat ons el­ke dag in die land er­vaar dat ons maar glo dat dit is soos dit moet wees. ’n Po­li­sie­diens wat weens on­se­ker­heid in sy be­stuur hui­we­rig is om krag­da­dig teen ge­weld­da­di­ge be­to­gers op te tree, be­vor­der ook geen­sins stabiliteit nie.

Al­le po­li­tie­ke kom­men­ta­tors het al­tyd weg­ge­skram van die moont­lik­heid dat Suid-Afrika da­rem nog nie naas­ten­by die pad van Zim­bab­we loop nie.

Nou sê Du P­reez dat ons po­li­tiek na­der aan dié van die mis­luk­te sta­te op ons vas­te­land be­weeg.

Bra­vo, Du P­reez, noem maar Zim­bab­we by die naam!

Pres. Ja­cob Zu­ma en Ma­le­ma is “te­rug by Afrika vir die A­fri­ka­ne”.

Groot woor­de daai, Du P­reez.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.