Gods­diens is na my me­ning ge­loof en goeie wer­ke

Beeld - - Kommentaar - Koos Ter­blan­che van Mid­del­burg skryf:

Dit lyk vir my dit is dees­dae mo­de en koel om ker­ke en Chris­te­ne op die brand­sta­pel te sit.

Dit sal in­te­res­sant wees om die siel­kun­di­ge mo­ti­ve­ring daar­ag­ter te ont­leed. Dalk “The la­dy doth pro­test too much”?

Gods­diens, na my me­ning, is ge­loof en goeie wer­ke. Ge­loof is ’n per­soon­li­ke, spi­ri­tu­e­le er­va­ring. Dis nie kwan­ti­fi­seer­baar nie. Na my me­ning dus ’n saak waar­oor selfs die wys­ste on­der ons on­be­kwaam is om te oor­deel.

Goeie wer­ke is ’n perd van ’n an­der kleur.

Beeld se voor­blad­be­rig oor ker­ke se i­ni­si­a­tief om oud­troe­pe in So­we­to by­me­kaar te bring, ge­tuig daar­van. Ook die ge­reel­de er­ken­nings­lys­te van ge­meen­tes se by­drae tot Beeld se kin­der­fonds.

Die kerk se diens van barm­har­tig- heid is le­gen­da­ries. Dink maar aan die CMR, sop­kom­bui­se, kle­re­ban­ke, noodspen­se, en­so­voorts.

Ek weet van ’n ge­meen­te wat R750 000 per jaar, in kon­tant en goe­de­re, aan nood­le­ni­ging be­stee!

Kerk­kri­ti­ci moet dus twee maal dink voor­dat hul­le hier­die kos­ba­re, oop­hand­ba­ba saam met die bad­wa­ter uit­gooi.

En dalk die hand in eie boe­sem steek voor­dat hul­le oor­deel.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.