Ma­z­da bult spie­re Nu­we CX­4 glip net­jies tus­sen CX­3 en CX­5 in

Beeld - - Motors -

’NVa­ri­a­sie op die­self­de te­ma is soms ’n baie goeie ding. Vra maar vir BMW en Mer­ce­des.

Eers was daar die BMW X5 en die Mer­ce­des-Benz GLE. Die ver­vaar­di­gers het eg­ter ruim­te ge­sien vir ’n meer spor­tie­we aan­slag met die twee ry­goed as grond­slag.

Só is die BMW X6 en Merc GLE-koe­pee ge­bo­re, me­ga­nies en wat dryf­stel­sels, toe­rus­ting en ka­jui­tuit­leg be­tref by­na pre­sies die­self­de as hul meer be­ken­de, hoe­ki­ge stal­maats. Met die spor­tie­wer koe­pee-ag­ti­ge aan­slag wat ba­sies net ’n an­der bak­werk be­hels, is dit ver­al pak­plek en kop­ruim­te in die ka­juit wat in die slag ge­bly het weens die sker­per af­waart­se ont­werp na ag­ter.

Ma­z­da het be­sluit om ook hier­die re­sep te volg met sy nu­we CX-4 wat pas op die Bei­jing­mo­tor­skou in C­hi­na be­kend ge­stel is. Om dit te ver­we­sen­lik het Ma­z­da se plan­ne al in 2015 by die Frank­furt-s­kou in Duits­land die lig ge­sien met die Koe­ru-kon­sep wat toe ver­toon is en nou as ’n pro­duk­sie­mo­del CX-4 heet.

Die CX-4 ver­dof vol­gens Ma­z­da die skeids­lyn tus­sen ge­wo­ne pas­sa­siers­voer­tuie en sport­nut­se met die so­ge­naam­de oor­kruis-be­na­de­ring. In we­se is die CX-4 ’n En­jin meer spor­tie­we weer­ga­we van die CX-5 waar­mee dit die­self­de plat­form, me­ga­ni­ka en en­jins deel.

Die CX-4 se slan­ker bak­werk is 9 cm lan­ger as die CX-5, maar die wyd­te en hoog­te bly on­ver­an­derd en uit die aard van die saak ook die as­af­stand. Van die kant swiep die dak­lyn met ’n lang, plat kur­we na ag­ter. Die ba­ga­sie­klap en ag­ter­ruit is baie skuins om e­ni­ge oor­een­koms met die CX-5 uit die weg te ruim.

Die CX-4 se kant­pro­fiel her­in­ner baie aan die van In­fi­ni­ti se QX-reek­se, Vol­vo se V40 en toon oor­een­koms­te met Ma­z­da se eie klei­ner CX-3, wat ook meer van ’n oor­kruis- eer­der as ’n sport­nuts­ka­rak­ter het.

Ag­ter is ’n dun chroom­strook wat aan weers­kan­te in die lig­huls­deel op die ag­ter­klap be­gin en die lin­ker- en reg­ter­lig­te ver­bind.

Die uit­laat­py­pe wat net­jies in die buf­fer en in som­mi­ge mo­del­le met ’n sil­wer om­ly­ning af­ge­werk is, dra tot die CX-4 se spor­tie­we ka­rak­ter by.

Van voor is die CX-4 pu­re Ma­z­da met die ver­vaar­di­ger se ken­mer­ken­de groot sier­roos­ter wat lyk of dit na on­der ’n hoek maak. Die neus­deel van die CX-4 is lank en die en­jin­kap neig af­waarts tot by­na oor die sier­roos­ter.

Bin­ne is daar eg­ter ’n groot af­wy­king van die CX-5 se bin­ne­ruim. Die CX-5 se bin­ne­ruim en in­stru­men­t­uit­leg be­gin al ef­fens oud lyk. Die CX-4 volg die mo­der­ner aan­slag wat ons in die nu­we Ma­z­da2, -3 en CX-3 sien. Dit be­hels baie een­vou­di­ger in­stru­men­ta­sie met min­der ska­ke­laars en kon­tro­les.

Reg voor die be­stuur­der is een groot, ron­de huls wat ’n toe­re­tel­ler is met die spoed wat di­gi­taal in sy­fers in die mid­del daar­van weer­ge­gee word. Die ron­de huls het twee hoe­ki­ge flan­ke waar­in ver­skil­len­de in­lig­ting ver­toon word.

In die mid­del op die voor­ste pa­neel is daar ’n reg­op­staan­de skerm met ’n draai-en-druk-knop in die mid­del tus­sen die twee sit­plek­ke. Hier­mee word ver­skil­len­de op­sies op die skerm ge­kies en ge­ak­ti­veer, soos wat die Duit­sers mos in hul ry­goed doen.

On­der die en­jin­kap is Ma­z­da se be­staan­de krag­bron­ne wat in die CX-5 aan­ge­tref word. Daar is twee pe­trol­en­jins: ’n twee­li­ter en ’n twee-punt-vyf. Al­bei hier­die en­jins is vier­si­lin­ders son­der tur­bo­aan­ja­ers en een 2.2-li­ter­tur­bo­die­sel. ’n Va­ri­a­sie van hand- en ou­to­ma­tie­se rat­kas­te, al­mal met ses gan­ge, sal ook dwars­deur die reeks ge­bruik word.

Vol­gens Ma­z­da sal die 2.5-mo­del oor per­ma­nen­te vier­wiel­aan­dry­wing be­skik ter­wyl die an­der mo­del­le krag na net die voor­wie­le toe sal stuur.

Ma­z­da Suid-Afrika sê daar is nog geen be­sluit ge­neem oor die moont­lik­heid om die CX-4 SuidA­fri­ka toe te bring nie.

Ons het ’n nu­we for­maat vir die jong­ste mo­tor­pry­se om na te loer of af te laai: http://bit.ly/kar­pry­se5mei

Van ag­ter lyk die CX­4 heel an­ders as e­ni­ge van sy stal­maats.

Die bin­ne­ruim en in­stru­men­t­uit­leg lyk meer soos die van an­der nu­we Ma­z­das, eer­der as die ou­e­ri­ge CX­5 waar­op die CX­4 ge­skoei is.

Die lan­ge­ri­ge neus­deel en be­trek­lik kort ag­ter­kant dra by tot die CX­4 se ka­rak­ter.

Die sier­roos­ter en lug­skort aan die on­der­kant wat by­na ont­moet, laat die CX­4 heel spor­tief lyk.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.