‘Jhb is me­tro wat min­ste af­hank­lik is van staat’

Beeld - - News - An­le­rie de Wet

Parks Tau, Jo­han­nes­burg se bur­ge­mees­ter, het gis­ter in sy stads­re­de die op­koms van Jo­han­nes­burg se “de­mo­kra­tie­se e­ko­no­mie” be­klem­toon.

Hy het ge­sê die me­tro is die mu­ni­si­pa­li­teit in die land wat die min­ste van die re­ge­ring af- hank­lik is .“Ons fi­nan­si­ë­le be­stuur is vol­gens Fitch, ’n ge­re­spek­teer­de gra­de­rings a­gent­skap, die bes­te in die land.”

Tau het in sy twee uur lan­ge toe­spraak groot­liks op die vor­de­ring van die Cor­ri­dors of F­ree­dom-pro­jek ge­fo­kus.

Die doel van die pro­jek is om die uit­wer­king van a­part­heid se af­son­der­li­ke be­hui­sings­be­leid uit te wis en in­wo­ners van al­le ge­bie­de in die me­tro vin­ni­ge en mak­li­ke toe­gang tot die mid­de­stad te gee.

Meer as R3,5 mil­joen is al aan die pro­jek be­stee, wat by­ko­men­de Rea Va­ya-bus­se, -sta­sies, -ba­ne, as­ook fiets­ba­ne in­sluit.

Tau het kort­liks ver­wys na groei in ver­skil­len­de as­pek­te van die groei-en-ont­wik­ke­ling­stra­te­gieë 2040.

Die ne­ge stra­te­gieë is be­doel om. on­der­meer ver­voer, die om­ge­wing en le­wens­om­stan­dig­he­de in die me­tro te ver­be­ter.

Her­man Mas­ha­ba, die DA se bur­ge­mees­ters kan­di­daat vir die mu­ni­si­pa­le ver­kie­sing, het voor die stads­re­de aan Beeld ge­sê hy wil hê die bur­ge­mees­ter moet in sy toe­spraak ver­dui­de­lik hoe­kom daar swak diens­le­we­ring in se­ke­re de­le van die me­tro is.

Tau het oor ver­be­te­rin­ge by Ci­ty Po­wer en Jo­burg Wa­ter ge­spog.

Hy het ge­sê daar is wel ge­bie­de in Jo­han­nes­burg wat nie toe­gang tot wa­ter of krag het nie, maar hul­le werk daar­aan.

“Ons het dit reg­ge­kry om krag­on­der­bre­king sin 2015 tot’ n mi­ni­mum te be­perk. 99,4% van in­wo­ners het toe­gang tot wa­ter en 94,5% het toe­gang tot sa­ni­ta­sie.”

Tau sê dit is nog moei­lik om al die me­tro se werk­ne­mers so­ver te kry om hul werk te doen, maar daar is vor­de­ring.

Fo­to: FELIX DLANGAMANDLA

Parks Tau, bur­ge­mees­ter van Jo­han­nes­burg, le­wer gis­ter sy stads­re­de.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.