En­gels ál op­los­sing, sê UV in hof

Beeld - - Nuus - – Mi­ke van Rooy­en

Bloem­fon­tein. – Die U­ni­ver­si­teit van die Vry­staat (UV) se keu­se van En­gels bo A­fri­kaans was nie ’n po­li­tie­ke be­sluit nie, sê die UV en sy se­naats­voor­sit­ter in hul op­po­ne­ren­de ant­woord op ’n aan­soek in die Vry­staat­se hoog­ge­regs­hof dat dié be­sluit her­sien en ter­sy­de ge­stel word.

Dit er­ken “die werk­lik­heid” dat En­gels die e­nig­ste taal in die land is wat toe­gang tot die in­ter­na­si­o­na­le in­tel­lek­tu­e­le en pro­fes­si­o­ne­le wê­reld bied. Dit bied stu­den­te en a­ka­de­mi­ci ook ’n ge­ïn­te­greer­de en ge­trans­for­meer­de kam­pus

Die Ar­gen­tyns ge­bo­re dr. Lis Lan­ge, vi­se­rek­tor: a­ka­de­mies, sê in ’n hof­ver­kla­ring na­mens die UV en die se­naats­voor­sit­ter, prof. Jo­na­than Jan­sen, die nu­we taal­be­leid is die e­nig­ste re­de­li­ke en prak­tie­se op­los­sing vir die UV.

A­friForum en So­li­da­ri­teit vra in ’n hof­aan­soek in die hoog­ge­regs­hof dat die nu­we taal­be­leid van En­gels as pri­mê­re taal van on­der­rig en ad­mi­nis­tra­sie aan die UV ter­sy­de ge­stel word.

Lan­ge sê die oor­koe­pe­len­de oor­we­ging vir die aan­vaar­ding van die nu­we taal­be­leid is om skei­ding in le­sing­sa­le wat deur die vo­ri­ge be­leid ver­oor­saak is, reg te stel.

Die nu­we be­leid streef ras­sein­te­gra­sie en ’n bil­li­ke a­ka­de­mie­se aan­bod na. Die e­nig­ste op­los­sing is om een­ta­li­ge le­sings in te stel, wat aan­ge­vul kan word deur by­ko­men­de meer­ta­li­ge le­sings.

Lan­ge sê die voor­sit­ter van die UV­raad, reg­ter Ian van der Mer­we, staan die aan­soek nie “ak­tief” teen nie, maar steun die nu­we taal­be­leid vir reg­stel­ling en trans­for­ma­sie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.