De­men­sie by 60% ná dié be­roer­te

Beeld - - Nuus - Tar­ren­Lee Ha­bel­gaarn

De­men­sie is bin­ne ’n jaar by 60% van men­se ge­di­ag­no­seer wat ’n in­tra­se­re­bra­le bloe­ding op­ge­doen het, het Fran­se na­vor­sers in ’n stu­die be­vind.

In­tra­se­re­bra­le bloe­ding is ’n soort be­roer­te wat deur bloe­ding in die brein­weef­sel ver­oor­saak word. ’n Be­roer­te ge­beur wan­neer die brein ont­neem word van suur­stof weens ’n on­der­bre­king in die bloed­toe­voer.

Die stu­die was daar­op ge­mik om die voor­koms van de­men­sie en ri­si­ko­fak­to­re daar­voor ná in­tra­se­re­bra­le bloe­ding te be­paal en is ge­fi­nan­sier deur die Fran­se de­par­te­ment van on­der­wys, na­vor­sing en teg­no­lo­gie.

De­men­sie is nie ’n spe­si­fie­ke siek­te nie. Dit is ’n al­ge­me­ne term wat ge­bruik word om ’n ver­skei­den­heid van simp­to­me te be­skryf wat ver­band hou met ’n ver­swak­king in ie­mand se ge­heue of an­der denk­vaar­dig­he­de.

As die denk­vaar­dig­he­de erg ver­swak, kan al­le­daag­se bed­ry- wig­he­de moei­lik word.

De­men­sie sluit ge­heu­e­ver­steu­rings, per­soon­lik­heids­ver­an­de­rings en ver­swak­te re­de­na­sie in.

Pa­si­ën­te van vyf tot 67 jaar oud is oor ’n tyd­perk van vier jaar waar­ge­neem in die stu­die.

Van die 560 pa­si­ën­te het die stu­die 218 men­se in­ge­sluit wat ná ses maan­de nog ge­leef het en nie voor die stu­die aan de­men­sie ge­ly het nie.

Meer as die helf­te van dié men­se het bin­ne ’n jaar ná hul be­roer­te de­men­sie ont­wik­kel, ter­wyl die toe­stand in die vier jaar by nog 28,3% ge­di­ag­no­seer is.

Die voor­koms van de­men­sie was meer as twee keer ho­ër in pa­si­ën­te met lo­bê­re in­tra­se­re­bra­le bloe­ding as in pa­si­ën­te met nie­lo­bê­re in­tra­se­re­bra­le bloe­ding.

Lo­bê­re bloe­ding word ti­pies in bejaardes ge­sien, maar jon­ger pa­si­ën­te kan dit ook kry. Lo­bê­re in­tra­se­re­bra­le bloe­ding is bloe­ding in die groot­ste deel van die brein be­kend as die se­re­brum.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.