E­vo­lu­sie is ’n feit soos ’n koei

Beeld - - Kommentaar - Jan Ven­ter van Bloem­fon­tein skryf:

Niks is van­dag meer soos dit “aan die be­gin” was nie. Al­les ver­an­der voort­du­rend.

Uit die grys wolf, Ca­nis lu­pus, teel ons die hond, Ca­nis fa­mi­li­a­ris. Daar­uit, met ge­ma­ni­pu­leer­de e­vo­lu­sie, kom die chi­hua­hua én die G­re­at Da­ne.

Fos­sie­le be­wys dat die­self­de ook na­tuur­li­ker­wys plaas­vind, al sou dit dan – vir dié ge­lo­wi­ges waar­voor dit aan­vaar­baar­der klink – be­perk wees tot bin­ne “reeds be­staan­de soor­te”, wat dit nie is nie.

Die Dra­kens­berg is vul­ka­nie­se ba­salt oor se­di­men­tê­re sand­steen, ter­wyl Ta­fel­berg sand was wat in ’n diep skeur­val­lei in die see neer­ge­set is en la­ter deur plaat­ver­skui­wings land­waarts op­ge­druk is tot gro­ter hoog­tes as wat ons s­ta­ti­ge berg tans is.

Al die u­nie­ke plan­te­groei al­daar, waar­on­der die prag­ti­ge rooi­di­sa, die trots van Ta­fel­berg, moes dus eers daar­na “ont­wik­kel” het.

Oor e­vo­lu­sie re­a­geer Fran­cis Col­lins baie dras­ties in sy boek The Lan­gua­ge of God dat “the the­o­ry of neo-Dar­wi­ni­an e­vo­lu­ti­on can­not ra­ti­o­nal­ly be doub­ted by any e­du­ca­ted per­son”.

Met se­ke­re van Col­lins se meer fi­lo­so­fie­se uit­spra­ke mag ’n mens ver­skil en oor die de­tail kan ons nog lank ha­re kloof, dog as ons by die breë be­grip­pe bly, kan ons bok­spring soos ons wil, e­vo­lu­sie in die een of an­der vorm is ’n feit soos ’n koei. Wetenskaplikes kan van­self­spre­kend nog nie al­le vrae daar­oor be­ant­woord nie, maar nu­we ant­woor­de kom ge­reeld met nu­we ken­nis.

Ek haal Col­lins aan weens sy be­gin­sel van De­oLo­gos (te­ïs­tie­se e­vo­lu­sie), wat as boei kan dien vir daar­die ge­lo­wi­ges wat nie lan­ger die on­weer­leg­ba­re we­ten­skap­li­ke be­vin­dings kan ne­geer nie, maar ter­self­der­tyd hul ge­loofs­oor­tui­gings wil be­hou.

Col­lins is ’n self­ver­klaar­de Chris­ten en we­ten­skap­li­ke wat tal­le pry­se ge­kry het vir sy kar­te­ring van die mens­li­ke ge­noom.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.