Le­on Kir­ki­nis be­gin nu­we fi­nan­sie­rings­on­der­ne­ming

Beeld - - Sake - Niel Jou­bert en Hanlie Stadler

Jo­han­nes­burg. – Ter­wyl ’n wolk nog oor sy kop hang ná die in­een­stor­ting van die vo­ri­ge mi­krof­i­nan­sier wat hy ge­stig het, pro­beer Le­on Kir­ki­nis stil-stil ’n nu­we fi­nan­sie­rings­on­der­ne­ming met hoë i­de­a­le op die been bring.

Jy sal eg­ter nie Kir­ki­nis, voor­ma­li­ge uit­voe­ren­de hoof van A­fri­can Bank In­ves­t­ments Li­mi­ted (A­bil), se naam – of die naam van e­ni­ge per­soon be­trok­ke by dié fir­ma – op UsPlus se web­werf sien nie. Slegs ’n kan­toor­nom­mer, e-pos­a­dres en ’n a­dres in G­reen­si­de, Jo­han­nes­burg, word ge­gee.

UsPlus voor­sien fi­nan­sie­ring vir be­dryfs­ka­pi­taal en pri­va­te e­kwi­teit aan mi­kro-, klein en mid­del­slag-on­der­ne­mings (KMMO’s).

Sake het Don­der­dag­og­gend UsPlus se kan­to­re be­soek, wat in die by­der­wet­se G­reen­si­de bo die ge­wil­de kui­er­plek The Of­fi­ce ge­leë is. Die klei­ne­ri­ge kan­toor is met hel­der kleu­re ver­sier en in die mid­del lê ’n he­le paar “sit­sak­ke”, wat jou aan ’n be­gin­ne­ron­der­ne­ming se kan­to­re laat dink.

Die twee werk­ne­mers was ver­baas om ons te sien, maar het ge­sê Kir­ki­nis is nie be­skik­baar nie. Hy het nie teen druk­tyd op na­vrae ge­re­a­geer nie.

UsPlus se leu­se is “C­han­ge for the bet­ter” en daar is groot­se woor­de op die web­werf. On­der “A­bout us” kan jy lees:

“UsPlus is ’n or­ga­ni­sa­sie met ’n hart. Ons is ’n al­ter­na­tie­we fi­nan­sie­rings­or­ga­ni­sa­sie met ’n ont­wik­ke­lings­a­gen­da wat deur teg­no­lo­gie moont­lik ge­maak word. Ons be­dryf­s­mo­del is ge­grond op ho­la­kra­sie en ons fi­lo­so­fie is ge­grond op ven­noot­skap.”

Ho­la­kro­sie is vol­gens W­ha­tIs.com ’n be­stuur­stel­sel waar daar nie ’n tra­di­si­o­ne­le hi­ë­rar­gie met ’n baas is nie. Dit kom van die woord “ho­los”, wat Art­hur Koe­st­ler in 1967 vir sy boek The G­host in the Ma­chi­ne ge­skep het.

“UsPlus is meer as een. Dis wat ons en jul­le saam doen. Dis hoe ons ver­an­de­ring ten goe­de moont­lik maak.”

In­tus­sen be­rig Bloom­berg die di­rek­teu­re van A­bil het wel hul plig ver­suim om A­fri­can Bank te “be­stuur en te be­skerm”. Dít is glo die be­vin- ding van die My­burgh-ver­slag oor die kri­sis by A­fri­can Bank twee jaar ge­le­de. Die bank se deu­re is oop­ge­hou dank­sy die in­gry­ping van die Re­ser­we­bank en an­der plaas­li­ke ban­ke, wat die eer­ste in­een­stor­ting van ’n Suid-A­fri­kaan­se bank se­dert Saam­bou 14 jaar ge­le­de voor­kom het.

Vol­gens Bloom­berg kri­ti­seer die ver­slag die kor­po­ra­tie­we be­heer van die di­rek­sie en word die kwa­li­fi­ka­sies van die di­rek­teu­re in twy­fel ge­trek. Die di­rek­teu­re het glo nie na be­ho­re toe­sig ge­hou oor Kir­ki­nis nie.

Se­we van A­bil se 11 di­rek­teu­re het geen er­va­ring in die bank­we­se ge­had nie.

Die be­vin­dings word op 12 Mei deur die re­gis­tra­teur van ban­ke o­pen­baar ge­maak, maar Bloom­berg het ge­praat met twee men­se wat die ver­slag reeds on­der oë ge­had het.

Bloom­berg se bron­ne sê geen be­drog is in die ver­slag ont­hul nie. Fi­nan­ci­al Mail het on­langs be­rig dat nie­mand ver­volg gaan word nie.

Kir­ki­nis het sy sel­foon­nom­mer ver­an­der en vol­gens Bloom­berg wou sy pro­ku­reur, S­ha­ron Wap­nick, nie op die ver­slag kom­men­taar le­wer nie.

Kir­ki­nis en die an­der di­rek­teu­re van A­bil moet ook bin­ne­kort ant­woord op ’n eis van R2 mil­jard van aan­deel­hou­ers vir die ver­lie­se wat hul­le ge­ly het toe die maat­skap­py se ver­han­de­ling op die aan­de­le­beurs op­ge­skort is.

Die tien di­rek­teu­re sê in hof­stuk­ke hul­le het fi­du­si­ê­re plig­te teen­oor die maat­skap­py en nie teen­oor aan­deel­hou­ers nie. Hul­le voer aan dat ’n oor­tre­ding van hul fi­du­si­ê­re plig­te dus nie gron­de is vir ’n ska­de­ver­goe­dings­eis nie.

Die di­rek­teu­re ont­ken dat pligs­ver­suim tot die on­der­gang van die maat­skap­py ge­lei het.

Fo­to: FELIX DLANGAMANDLA

Bo: Die in­gang na UsPlus, Le­on Kir­ki­nis (regs) se nu­we on­der­ne­ming in G­reen­si­de, Jo­han­nes­burg.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.