Be­dryf die­per in pe­kel

‘Be­pa­lings sal pry­se dras­ties laat styg en kan klei­ner ver­skaf­fers uit die mark druk’

Beeld - - Sake - Vi­da Booy­sen

Bloem­fon­tein. – Hoe­wel die pluim­vee­be­dryf sy op­sies oor moont­li­ke hof­stap­pe teen die re­ge­ring se pe­kel­wa­ter-perk vir be­vro­re hoen­der­stuk­ke oor­weeg, is plaas­li­ke pluim­vee­maat­skap­pye nie en­toe­si­as­ties oor só ’n stap nie.

Woens­dag is wyd be­rig dat die Suid-A­fri­kaan­se Pluim­vee­ver­e­ni­ging (Sa­pa) die ge­wy­sig­de re­gu­la­sies oor die hoe­veel­heid pe­kel­wa­ter in be­vro­re hoen­der­pro­duk­te in die hof wil be­veg. Maar die mees­te maat­skap­pye met wie Sake ge­praat het, sê hul­le sal steeds pro­beer om met die de­par­te­ment van landbou te praat oor die uit­wer­king wat dié streng re­gu­la­sies op ver­al arm ver­brui­kers sal hê, en dat ’n hof­stryd maar een van die ma­nie­re is om die knel­punt op te los.

Wat eg­ter on­be­twis­baar is, is dat be­vro­re hoen­der­stuk­ke op die win­kel­rak voort­aan duur­der gaan wees aan­ge­sien die pluim­vee­be­dryf die ver­hoog­de kos­te van die nu­we re­gu­la­sies nie kan ab­sor­beer nie.

Die ge­wy­sig­de re­gu­la­sies wat die de­par­te­ment van landbou, bosbou en vis­se­rye op 22 A­pril ge­pu­bli­seer het, be­paal dat die hoe­veel­heid pe­kel­wa­ter wat in be­vro­re hoen­der­por­sies in­ge­spuit word tot 15% van die to­ta­le ge­wig be­perk word, ter­wyl die be­dryf tot nou toe 30% toe­ge­voeg het. In die ge­val van heel be­vro­re hoen­der mag 10% van die to­ta­le ge­wig nou pe­kel­wa­ter wees, teen­oor ’n vo­ri­ge perk van 8% wat deur die wet be­paal is.

Die plaas­li­ke pluim­vee­be­dryf, wat reeds on­der druk is weens goed­koop in­ge­voer­de hoen­der­stuk­ke en be­son­der hoë voer­pry­se, meen ver­al klei­ner hoen­der­pro­du­sen­te sal nou uit die mark ge­druk word en arm ver­brui­kers sal be­na­deel word deur die duur­der pro­duk.

“Die hof is al uit­weg wat nog vir ons oor is, dis nie as­of ons ver­de­re ge­sprek­ke hier­oor met de­par­te­ment kan voer nie,” het Lo­vell by na­vraag ge­sê.

Rol­spe­lers in die be­dryf er­ken dat hul­le te­leur­ge­steld is oor die streng perk wat die re­ge­ring in­ge­stel het, ver­al om­dat ag nie ge­slaan is op die teg­nie­se, we­ten­skap­li­ke en e­ko­no­mie­se da­ta wat Sa­pa voor­ge­lê het nie.

Die be­dryf het reeds in 2006 op eie i­ni­si­a­tief re­gu­le­ring ge­vra, sê Mar­thi­nus S­tan­der, uit­voe­ren­de hoof van Coun­try Bi­rd Hol­dings (CBH), ver­vaar­di­ger van on­der meer Su­pre­me C­hic­ken.

“Ons kon eg­ter nooit tot ’n ver­ge­lyk met die de­par­te­ment kom oor die spe­si­fie­ke vlak of ’n we­ten­skap­li­ke ba­sis van die be­pa­ling van so ’n vlak nie.”

S­tan­der sê om ge­lyk te breek, sal CBH Su­pre­me R7 méér vir el­ke 2 kg pak- be­vro­re hoen­der­stuk­ke moet vra as nou. “Die vraag is of die ver­brui­ker hier­die geld het. Ons dink nie so nie, en daar­om word so­wel die ver­brui­ker as die pro­du­sent deur moei­li­ke tye in die ge­sig ge­staar.”

T­heo Del­port, uit­voe­ren­de hoof van Astral se pluim­vee­af­de­ling, sê die groep sal met die re­ge­ring bly praat oor die re­gu­la­sies om­dat die arm­ste ver­brui­kers die nood­wen­di­ge prys­ver­ho­ging die erg­ste gaan voel.

“Daar is nie ’n an­der ma­nier om die be­vro­re hoen­der­stuk­ke se hoen­der-pe­kel-ver­hou­ding van 70:30 na 85:15 op te skuif son­der dat kos­te met 20% styg nie. In­set­kos­te het in elk ge­val weens die hoë mie­lie­pry­se so be­dui­dend ge­styg dat ons dit nie kan ab­sor­beer nie.” Hy het ook sy kom­mer uit­ge­spreek oor die voort­be­staan van klei­ner hoen­der­pro­du­sen­te.

Chris Coom­be, uit­voe­ren­de hoof van So­ve­r­eign Foods, ver­vaar­di­ger van Coun­try Ran­ge, sê weens die nu­we re­gu­la­sies sal min­der be­vro­re hoen­der­por­sies in die mark be­skik­baar wees, wat die prys ook sal ver­hoog.

Hy wys ook daar­op dat die nu­we re­gu­la­sies, saam met die ver­ho­ging van 50% in die prys van geel­mie­lies en e­lek­tri­si­teits­kos­te wat met meer as die in­fla­sie­koers ge­styg het, tot be­dui­den­de werk­ver­lies in die be­dryf kan lei.

“Daar sal een­vou­dig min­der hoen­der wees om te ver­pak en te ver­sprei.”

Die voed­sel­reus RCL Foods, ver­vaar­di­ger van Rain­bow C­hic­ken en ver­skaf­fer van hoen­der­stuk­ke aan die kits­kos­be­dryf, sê eg­ter dat hy die 15%-perk van die re­ge­ring ten vol­le on­der­steun en dat sy na­vor­sing oor die op­ti­ma­le vlak van pe­kel­wa­ter (wat keer dat die be­vro­re hoen­der se teks­tuur droog is) wys dit is tus­sen 15% en 20%.

“Die 15% wat die re­ge­ring voor­stel, sal die plaas­li­ke hoen­der­mark op die reg­te pad plaas om sy beeld as ’n be­trou­ba­re, eer­li­ke en ge­loof­waar­di­ge be­dryf te her­stel.”

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.