E­co­bank knou Ned­bank se sy­fers

Beeld - - Sake - – Fran­cois Wil­li­ams

Kaap­stad. – ’n Ver­lies by E­co­bank in Wes-Afrika het by­ge­dra tot ’n ver­lies van R676 mil­joen in ge­as­so­si­eer­de in­kom­ste by Ned­bank, wat ’n 20%-be­lang in E­co­bank het.

Ned­bank ver­wag steeds dat sy ver­dien­ste­groei in die 2016boek­jaar la­er as 2015 se 8,5% sal wees.

Mi­ke Bro­wn, uit­voe­ren­de hoof, het in die eer­ste pres­ta­sie-oor­sig se­dert be­sluit is om nie meer ge­de­tail­leer­de kwar­taal­ver­slae uit te reik nie, ge­sê Ned­bank se net­to ren­te-in­kom­ste het in die kwar­taal tot ein­de Maart teen lae dub­bel­sy­fers ge­groei.

Weens die lae kom­mo­di­teits­pry­se en ver­lang­sa­ming in groei oor Afrika heen het Ned­bank se 20%-be­lang in E­co­bank Transna­ti­o­nal In­cor­po­ra­ted (ETI) in Sen­traal- en Wes-Afrika min­der geld in­ge­bring.

Ge­grond op ’n ver­lies by ETI in die vier­de kwar­taal van 2015, sluit Ned­bank se kwar­taal­re­sul­ta­te vir die eer­ste kwar­taal ’n ver­lies in ge­as­so­si­eer­de in­kom­ste van R676 mil­joen in.

Aan­deel­hou­ers het nie van die nuus ge­hou nie en Ned­bank se aan­deel­prys het gis­te­rog- gend met 1,35% tot R173,11 ge­daal. Ned­bank se net­to ren­te­mar­ge vir die tyd­perk het ef­fens tot 3,3% ge­rek van die 2015-vlak.

Die net­to ren­te­mar­ge meet die ver­skil tus­sen ’n bank se ren­te­in­kom­ste en die ren­te wat hy aan de­po­san­te (men­se wat geld by die bank de­po­neer) uit­be­taal, uit­ge­druk as ’n per­sen­ta­sie van sy ren­te­dra­en­de ba­tes.

Bro­wn sê die mar­ge het voor­deel ge­trek uit ho­ër ren­te­koer­se in die tyd­perk, wat meer as ver­goed het vir die ne­ga­tie­we uit­wer­king van voort­du­ren­de ver­an­de­rin­ge aan sy ba­te­meng­sel en ho­ër fi­nan­sie­rings­kos­te wat ver­band hou met stren­ger Ba­sel III-ver­eis­tes.

Laas­ge­noem­de ver­wys na die reeks Ba­sel-ak­koor­de wat van ban­ke wê­reld­wyd ver­eis om te sorg dat hul­le ge­noeg ka­pi­taal en li­kie­de ba­tes het om aan kli­ën­te uit te be­taal as hul­le sou be­sluit om hul geld te ont­trek.

Ned­bank se nie­ren­te-in­kom­ste het teen en­kel­sy­fers ge­groei, ge­steun deur groei in kom­mis­sie en geld dank­sy die groei in klien­te, as­ook ’n goeie pres­ta­sie van sy ver­se­ke­rings­af­de­ling.

Mi­ke Bro­wn

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.