‘SA kan baie meer ver­vaar­dig’

Beeld - - Sake - – El­vi­ra Wood

Jo­han­nes­burg. – Suid-A­fri­kaan­se maat­skap­pye ge­bruik by­kans 20% van hul pro­duk­sie­ver­moë nié, toon sy­fers wat gis­ter deur Sta­tis­tie­ke Suid-Afrika (SSA) be­kend ge­maak is.

Vol­gens die ver­slag het groot maat­skap­pye in Fe­bru­a­rie 81,19% van hul ver­moë ge­bruik. Dit is 0,6 per­sen­ta­sie­punt meer as ’n jaar te­vo­re.

Ver­vaar­di­gers van ra­dio-, te­le­vi­sie- en kom­mu­ni­ka­sie­toe­rus­ting, voer­tuie, kos, brand­stof en hout­ge­ba­seer­de pro­duk­te het die bes­te ge­bruik ge­maak van be­skik­ba­re ver­moë en het meer as 81% ge­bruik.

Die groot­ste re­de vir die on­der­be­nut­ting van ver­vaar­di­gings­ver­moë is die ge­brek aan vraag, sê SSA. An­der re­des is ’n ge­brek aan grond­stow­we en ge­pas­te ar­beid.

Vol­gens SSA se his­to­rie­se in­lig­ting ge­bruik Suid-A­fri­kaan­se maat­skap­pye van­jaar by­kans vyf per­sen­ta­sie­punt min­der van hul ver­vaar­di­gings­ver­moë as in 2007.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.