Ro­buus in moei­li­ke mark

Uit­keer­ba­re ver­dien­ste styg in half­jaar met 29%

Beeld - - Sakenuus - Elma Klop­pers

Jo­han­nes­burg. – In ’n moei­li­ke mark waar wis­sel­val­lig­heid maat­skap­pye kan laat klei­trap, het die ge­no­teer­de ei­en­doms­be­leg­gings­trust (reit) Redefine Pro­per­ties ’n ro­buus­te ver­to­ning in die half­jaar tot ein­de Fe­bru­a­rie ge­le­wer.

In dié tyd­perk het Redefine se uit­ke­ring met 6,9% toe­ge­neem tot 41,7c per aan­deel en sy uit­keer­ba­re ver­dien­ste met 29,3% ge­styg tot R1,9 mil­jard.

Andrew K­ö­nig, uit­voe­ren­de hoof van Redefine, sê die ma­kro­e­ko­no­mie­se om­ge­wing, wat groot­liks ge­raak word deur Suid-Afrika se drei­gen­de af­gra­de­ring na rom­mel­sta­tus, die stand van die ANC se lei­er­skap en die bro­se glo­ba­le e­ko­no­mie­se groei druk swaar op on­der­lig­gen­de ei­en­doms­be­gin­sels.

Teen dié ag­ter­grond sit Redefine sy skerp fo­kus op be­dryfs­doel­tref­fend­heid voort en het hy van sy struk­tu­re her­skik om die nu­we ei­se wat aan hom ge­stel word be­ter te kan han­teer.

K­ö­nig sê die plaas­li­ke stra­te­gie- se fo­kus is op die her­ont­wik­ke­ling van be­staan­de eien­dom­me. In die oor­sig­tyd is ont­wik­ke­lings en her­ont­wik­ke­lings­pro­jek­te ter waar­de van R1,8 mil­jard vol­tooi. Nu­we ont­wik­ke­lings ter waar­de van R2,3 mil­jard is tans aan die gang.

R1,1 mil­jard daar­van is op klein- han­del­ei­en­dom ge­fo­kus, on­der meer die uit­brei­ding en op­gra­de­ring van die Cen­tu­ri­on Mall.

Ont­wik­ke­lings­ge­leent­he­de vir nu­we ny­wer­heids­ei­en­dom­me bly hoog op die a­gen­da. Redefine het ’n ge­sa­ment­li­ke on­der­ne­mings­oor­een­koms met Pi­vo­tal en A­b­land aan­ge­gaan in­ge­vol­ge waar­van Redefine ’n be­lang van 45% ver­kry het in S & J Land, wat 160 ha pri­ma ny­wer­heids­grond in Ger­mis­ton be­hels.

Redefine se voort­ge­set­te bui­te­land­se stra­te­gie is om munt te slaan uit aan­trek­li­ke in­kom­ste­op­brengs­koer­se en guns­ti­ge skuld­fi­nan­sie­ring.

Die maat­skap­py se bui­te­land­se por­te­feul­je gaan van 20% tot 25% toe­neem so­dra sy baan­bre­ker­s­tran­sak­sie in Po­le af­ge­han­del is.

Dié tran­sak­sie be­hels ’n aan­vank­li­ke 75%-be­lang in ’n kom­mer­si­ë­le ei­en­doms­plat­form van € 1,2 mil­jard in Po­le.

K­ö­nig sê an­ti­trust-kla­ring vir die tran­sak­sie is reeds ver­kry en dit be­hoort teen die ein­de van Mei af­ge­han­del te wees.

“Die tran­sak­sie gaan ’n ver­meer­de­ren­de in­kom­ste van 1c per aan­deel tot die uit­ke­ring in die laas­te kwar­taal van 2016 by­dra.”

Ga­le­ria E­cho, een van Redefine se aan­wins­te in Po­le.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.