S­pro­kies­jaar vir E­qui­tes

Beeld - - Sakenuus - Da­vid van Rooy­en

Jo­han­nes­burg. – E­qui­tes Pro­per­ties se suk­ses­ver­haal se­dert die maat­skap­py in Ju­lie 2014 ge­no­teer is, klink soos ’n spro­kie – en dit om­dat die groep die reg­te nis­mark ge­vind het en weet hoe om dit mak­si­maal te ont­gin.

Die maat­skap­py, wat die waar­de van sy por­te­feul­je in dié min­der as twee jaar van R1,4 mil­jard tot R4,1 mil­jard uit­ge­brei het, spe­si­a­li­seer in per­se­le vir die lo­gis­tie­ke be­dryf. “Ons weet hoe om sul­ke per­se­le te ont­werp, te bou en selfs te be­stuur, wat ons ’n me­de­din­gen­de voor­deel gee,” sê And­rea Ta­ver­na-Tu­ri­san, die groep se be­stu­ren­de di­rek­teur.

Die groep se aan­deel­hou­ers pluk die vrug­te daar­van om­dat die maat­skap­py in die boek­jaar tot ein­de Fe­bru­a­rie ’n di­vi­dend van 96,6c per aan­deel uit­ge­keer het, teen­oor 61,26c in die vo­ri­ge ne­ge maan­de. Dit kom op di­vi­dend­groei van 18,3% neer.

Die net­to ba­te­waar­de per aan­deel het ter­self­der­tyd met 13,8% van R11,37 tot R12,99 toe­ge­neem.

E­qui­tes roem hom nie net daar­op dat hy weet wat in sy nis­mark aan­gaan nie, maar hy spog ook met ’n baie sterk ba- lans­staat wat hom toe­gang tot ka­pi­taal gee – ’n luuk­se waar­oor bit­ter min ei­en­doms­maat­skap­py dees­dae be­skik.

Die be­skik­baar­heid van ka­pi­taal was juis die re­de waar­om die groep so vin­nig deur mid­del van oor­na­mes kon groei. Die groot­ste ver­kry­ging was In­tra­prop, ’n ont­wik­ke­lings­maat­skap­py met uit­ge­brei­de be­lan­ge in Kaap­stad en Gau­teng. Die tran­sak­sie van R1,9 mil­jard het E­qui­tes nie net in staat ge­stel om sy be­dry­wig­he­de van die Wes-Kaap na Gau­teng uit te brei nie, maar het hom ook toe­gang ge­gee tot 21 ha se ont­wik­ke­lings­grond, waar­van so­wat 4 ha reeds vir nu­we pro­jek­te ge­bruik is.

Die mees­te van die skuld wat met die ver­kry­gings aan­ge­gaan is, is af­be­taal met die R1,5 mil­jard wat met ’n baie suk­ses­vol­le uit­gif­te be­kom is. Die ge­volg is dat die groep se skuld steeds net so­wat 11,2% van die ba­tes be­loop, wat hom toe­gang tot fi­nan­sie­ring gee.

Ta­ver­na-Tu­ri­san sê die groep het tans toe­gang tot so­wat R1,6 mil­jard se kre­diet­ge­rie­we. Hy is dus be­sig met nu­we ont­wik­ke­lings van lo­gis­tie­ke sen­trums ter waar­de van R500 mil­joen en die groep be­skik dan nog oor 30 ha grond waar­op daar in die af­sien­ba­re toe­koms pro­jek­te ter waar­de van nog R2 mil­jard aan­ge­pak kan word.

Van die pro­jek­te is vir groot kli­ën­te soos The Foschi­ni Group en Pu­ma, maar ge­boue is ook op ’n spe­ku­la­tie­we grond­slag in Gau­teng en die Wes-Kaap aan­ge­pak. Ta­ver­naTu­ri­san sê die plan is om al­tyd met een spe­ku­la­tie­we pro­jek in al­bei stre­ke be­sig te wees.

Die groep se por­te­feul­je be­staan tans so­wat 75% uit lo­gis­tie­ke ge­boue, 15% uit an­der ny­wer­heids­ge­boue en 10% uit kom­mer­si­ë­le ei­en­dom, maar die plan is om die ny­wer­heid­sen kom­mer­si­ë­le ei­en­dom te ver­koop om ka­pi­taal vir lo­gis­tie­ke pro­jek­te te be­kom.

Vol­gens Ta­ver­na-Tu­ri­san is die vraag na lo­gis­tie­ke ruim­te steeds baie sterk na­ma­te die groot klein­han­dels­groe­pe hul ver­sprei­dings­net­wer­ke sen­tra­li­seer, aan­lyn­han­del toe­neem, wat ver­sprei­dings­ge­rie­we no­dig het, en in­voer toe­neem.

Die teg­no­lo­gie wat vir ver­sprei­ding no­dig is, is ook voort­du­rend be­sig om te ver­an­der, wat be­te­ken dat baie lo­gis­tie­ke ge­boue nie meer op­ti­maal be­nut kan word nie.

“Trou­ens, baie van die ou­er ge­boue het on­bruik­baar ge­raak vir mo­der­ne teg­no­lo­gie en moet dus ver­vang word, wat die vraag na lo­gis­tie­ke ruim­te baie sterk hou,” sê Ta­ver­naTu­ri­san.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.