Pad oop vir swart be­heer in mo­tor­be­dryf

Beeld - - Sakenuus - O­det­te Kemp

Ui­ten­ha­ge. – ’n Lang pad lê voor om maat­skap­pye on­der swart be­heer met die mo­tor­be­dryf te ver­een­sel­wig, maar Volks­wa­gen Suid-Afrika (VWSA) het gis­ter die eer­ste tree op dié pad ge­neem.

Dié mo­tor­ver­vaar­di­ger het gis­ter sy eer­ste dag vir ver­skaf­fers-maat­skap­pye on­der swart be­stuur by sy aanleg in Ui­ten­ha­ge ge­hou – ’n ge­leent­heid wat wyd deur plaas­li­ke maat­skap­pye, po­li­ti­ci en an­der mo­tor­ver­vaar­di­gers ver­wel­kom is.

“Dié dag is die eer­ste ge­leent­heid in sy soort in die mo­tor­be­dryf, maar ho­pe­lik nie die laas­te nie,” het dr. Rob Da­vies, mi­nis­ter vir han­del en ny­wer­heid, ge­sê. “Ons is dank­baar dat Volks­wa­gen die lei­ding neem en hoop dat die be­mag­ti­ging van swart en­tre­pre­neurs ’n pri­o­ri­teit vir die sek­tor bly.”

45 ver­skaf­fers vir die mo­tor­be­dryf het gis­ter deel­ge­neem aan die uit­stal­ling, hoe­wel 430 maat­skap­pye aan­vank­lik aan­soek ge­doen het.

“Die pro­jek spruit uit die stren­ger BSEB-ko­des (breed ge­ba­seer­de swart- e­ko­no­mie­se be­mag­ti­ging) wat nou vir maat­skap­pye geld,” het T­ho­mas S­cha­e­fer, be­stu­ren­de di­rek­teur van VWSA, ge­sê.

“Ná lang be­spre­kings oor die ko­des het ons be­sluit om ’n ma­nier te vind om aan dié ko­des te vol­doen. Toe be­sluit ons om saam met die Nel­son Man­de­la Me­tro­po­li­taan­se Mu­ni­si­pa­li­teit ’n da­ta­ba­sis van ver­skaf­fers on­der swart be­heer saam te stel, so­dat dit die he­le mo­tor­be­dryf kan help.”

Hul­le kon eg­ter net die “droe­wi­ge ge­tal” van 45 ver­skaf­fers na die uit­stal­ling nooi, het S­cha­e­fer by­ge­voeg. Dit is om­dat maat­skap­pye min­stens 51% in swart be­sit en 30% in swart vrou­li­ke be­sit moet wees om aan die ver­eis­tes te vol- doen. “Dit is nie dat daar ’n te­kort aan pro­jek­te is om die be­dryf te ont­wik­kel nie, maar ons het eint­lik ’n kop­pe­laar (“ma­t­ch­ma­ker”) no­dig vir die en­tre­pre­neurs met goeie i­dees en vaar­dig­he­de.

“Dit is juis die doel van die ver­skaf­fers­dag, so­dat men­se kan ont­moet en i­dees uit­ruil. Ons het ’n lang pad om te gaan, maar nou het ons die bal aan die rol ge­sit.”

Hoe­wel die ko­des streng voor­kom, sal dit ook voor­de­le vir die mo­tor­be­dryf bring, meen Da­vies.

“Die ko­des is ’n dryf­krag vir be­mag­ti­ging, maar uit­ein­de­lik is dit ook goed vir die be­dryf as ’n ge­heel. Die mo­tor­be­dryf sorg vir 7,9% van ons bru­to bin­ne­land­se pro­duk, en meer as 40% van dié be­dry­wig­he­de is in die Oos-Kaap ge­leë.

“Mo­tor­ver­vaar­di­gers is ’n deel van dié ver­haal, maar meer werk­ge­leent­he­de word deur mo­tor-on­der­de­le­ver­vaar­di­gers ge­skep – en hoe meer be­leg­ging ons vir dié sek­tor kan win, hoe be­ter.”

Fo­to: T­HEO JEPTHA

Dr. Rob Da­vies, mi­nis­ter vir han­del en ny­wer­heid, praat by Volks­wa­gen Suid­Afrika (VWSA) se eer­ste dag vir ver­skaf­fers­maat­skap­pye on­der swart be­heer by sy aanleg in Ui­ten­ha­ge. Dié ge­leent­heid is ’n groot tree in die reg­te rig­ting vir die be­mag­ti­ging van swart en­tre­pre­neurs, het hy by dié ge­leent­heid ge­sê.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.